Lars Beke.
door

UR | Maak de TU/e internationaal

09/01/2013

We gaan Engels systematisch introduceren als voertaal. We gaan meer wetenschappers aantrekken uit het buitenland én we zorgen dat er nog meer buitenlandse studenten instromen in zowel onze bachelor- als masteropleidingen. We vergroten daarbij de ondersteunende faciliteiten voor onze exchange studenten. Internationalisering vormt namelijk een belangrijk onderdeel van onze strategie voor de komende jaren en wordt één van de belangrijke pijlers waarop we steunen.

Het belang van deze transitie valt niet te ontkennen. De globalisering van de kenniseconomie en de daarmee gepaard gaande uitwisseling van kennis wordt de nieuwe standaard. Het aantrekken van internationaal toptalent is hierbij van essentieel belang.

In Eindhoven hebben we de eerste stappen al gezet in de vorm van Engelstalig onderwijs in het Bachelor College, al is dat zeker nog voor verbetering vatbaar. Op de planning staat onder meer nog het uitbreiden van het aantal beurzen voor buitenlandse studenten, zoals de Amandus Lundqvist Scholarship Programs.

Zo’n transitie kan echter niet alleen op bestuurlijke wijze worden bewerkstelligd. Hiervoor is een totale omslag nodig in zowel de TU/e-cultuur als in de mindset van studenten en medewerkers. Tijdens de verkiezingen voor de universiteitsraad in december, waar de Chinese student Feng Fang met 173 stemmen in de top-4 van Groep-één terecht kwam, werd duidelijk dat de tijd rijp is voor verandering. Het was een niet te missen signaal dat buitenlandse studenten van zich willen laten horen, en -wellicht nog belangrijker- dat zij ook betrokken willen worden bij de beleidsbepaling van de universiteit. Want een transitie wordt alleen een succes als er van beide kanten tijd en energie in wordt gestoken.

In alle lagen van onze universiteit zal men moeten meedenken en moet men wezenlijk gaan bijdragen aan deze verandering. Ook wij in de universiteitsraad. Misschien is het daarom voor 2013 wel een heel goed voornemen om binnen de universiteitsraad Engels als voertaal te gaan gebruiken.

Deel dit artikel