door

UR | Woningnood in Eindhoven

04/10/2019

Ook Eindhoven kent ingeburgerde begrippen: zoals bijvoorbeeld ons Limbopad, waar thuiswonende studenten dagelijks over naar de universiteit lopen, Strijp-S, het Evoluon, voetbalclub PSV, en tegenwoordig helaas ook het nijpend kamertekort. Een kijkavond waar vijftien of meer geïnteresseerden aanwezig zijn, is tegenwoordig meer de norm dan een uitzondering.

Maar hoe is dat kamertekort nou eigenlijk ontstaan? Ten eerste groeit de studentenbevolking hard, ook in Eindhoven. Sinds 2009 zijn de studentenaantallen met bijna vijftig procent toegenomen. Dat hoeft geen probleem te zijn als het woningaanbod evenredig mee stijgt, maar dat is niet het geval. Er zijn de laatste tien jaar niet voldoende wooneenheden bijgebouwd om deze enorme groep op te vangen, wat logischerwijs geleid heeft tot tekorten.

De oplossing lijkt voor de hand te liggen: nieuwbouw en bestaande woningen (geheel of gedeeltelijk) geschikt maken voor verhuur aan studenten. Helaas is het niet zo simpel. In de Eindhovense gemeenteraad is momenteel een tweestrijd gaande met aan de ene kant een stuurgroep die maatregelen verzint om het woningtekort minder nijpend te maken, zoals bijvoorbeeld door het plaatsen van prefab-woningen naast de Berenkuil. Maar een ander deel van de raad werkt aan de nieuwe ’30-meter-regeling’. Dit houdt in dat er op een afstand van dertig meter van een al bestaande studentenwoning of woning met kamerverhuur geen nieuwe studentenwoning of woning met kamerverhuur mag komen. Dit om buurtoverlast te voorkomen.

Woordvoerder van de gemeente René van den Nieuwenhof zegt hier het volgende over: “Deze beleidsregels zijn bedoeld om kamerverhuur en woningsplitsing op een zorgvuldige manier mogelijk te maken. Die zorgvuldigheid is nodig om woonoverlast door concentraties van studentenhuizen te voorkomen. Ook moeten die voldoen aan ruimtelijk relevante voorwaarden, zoals over de precieze afmetingen. En het moet legaal gebeuren, dus met de juiste vergunning.” DAS Eindhoven heeft echter tijdens een inspraakmoment betoogd dat studenten niet de boosdoener zijn van buurtoverlast. Er is namelijk nog geen overtuigend bewijs geleverd dat studenten de veroorzakers zouden zijn.

Het moge duidelijk zijn dat de komst van een dergelijke regel het woningtekort voor studenten aanzienlijk gaat vergroten. Zeker met het oog op de toekomst, waarin ons College van Bestuur verdere groei wil realiseren, zal dit tot grote problemen leiden. Over een paar jaar kan jouw jongere broertje, zusje, neefje of nichtje wellicht niet meer een kamer vinden in Eindhoven en daardoor wellicht niet meer studeren aan de TU/e, simpelweg omdat er geen kamers meer zijn.


Wil jij opkomen voor je belangen over het huisvestingprobleem? Stuur een mail naar bestuur@daseindhoven.nl om je stem te laten horen via inspraakmomenten bij de gemeente.

Deel dit artikel