U-raad gaat instemmen met ophogen bsa-norm

Het College van Bestuur wil komend studiejaar de norm voor het bindend studieadvies ophogen naar 40 studiepunten. Nu zijn dat er 30. Een jaar later moet de norm naar 45. De TU/e loopt daarmee weer in pas met de andere universiteiten. De twee studentenfracties in universiteitsraad, die er op 25 april over stemt, gaan akkoord met de eerste verhoging, maar over de tweede verhoging bestaat nog onduidelijkheid.

Lars Beke, fractievoorzitter van Groep-één, doet er niet mysterieus over. Als volgende week donderdag instemming gevraagd wordt voor het ophogen van de norm van 30 naar 40 studiepunten, zal zijn fractie voor stemmen. Beke verwacht dat ook van de Eindhovense Studentenraad (ESR) en de personeelsfractie PUR. Mats de Ronde van de ESR bevestigt dat ook zijn fractie voor zal stemmen.

Beke: “We voeren over dit onderwerp al lang gesprekken. Met de ESR, met studentleden uit de faculteitsraden, met de rector en met de dean van het Bachelor College. Alle partijen zijn er van overtuigd dat zo’n verhoging van de norm in september te doen is.”

Beke en De Ronde blijken nog niet te weten dat met het instemmen met het conceptbesluit dat nu voorligt, in het studiejaar 2014-2015 de norm automatisch wordt opgehoogd tot 45 studiepunten. Beke: “De afspraak luidt dat we eerst het komend jaar goed evalueren en dan pas die beslissing nemen. Het is vreemd dat het er nu toch instaat en we zullen daar zeker nog contact over opnemen met het CvB.” In de begeleidende brief schrijft het CvB dat het de ontwikkelingen in het komend cursusjaar nauwkeurig wil monitoren, maar wel nu al het besluit wil nemen voor 2014-2015 en latere jaren.

De Centrale Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CCKO) heeft onderzocht wat de gevolgen zouden zijn van de normverhoging. Het onderzoek is gebaseerd op de studieresultaten van het eerste semester van het Bachelor College, die zijn geëxtrapoleerd voor het volledige eerste jaar. Beke noemt het een goed en helder stuk, “waarbij ook niet voorbij wordt gegaan aan de onzekerheden die nog bestaan. Er wordt op dit moment aan veel knoppen tegelijk gedraaid bij het Bachelor College. Alle studieprogramma’s zijn ingrijpend veranderd, dus het is niet zeker of al de voorspellingen ook precies zo uitkomen. Dat staat ook met zoveel woorden in het CCKO-stuk.”

Als de verhoging naar 40 studiepunten dit jaar al was ingegaan, zou op basis van de extrapolatie 69 procent van de studenten een positief advies krijgen. Met de huidige norm van 30 punten komt men uit op 78 procent. Voor het studiejaar 2011-2012 lag dat nog op 71 procent. De opstellers schrijven dan ook dat de invoering van het Bachelor College hierbij positief lijkt te werken. Nominaal studeert op dit moment 38 procent van alle eerstejaars. Dat was in 2011 nog 29 procent.

Volgende week donderdag komt ook de verhoging van de norm voor opleiding Industrial  Design aan bod. Het CvB stelt voor om die per 1 september op te hogen van 30 naar 60 studiepunten. Gezien het bij ID gehanteerde competentiegerichte onderwijsmodel wil die faculteit geen tussentijds assessment in het tweede semester. De studenten worden per semester afgerekend. In het conceptbesluit staat dat er het voornemen is om ID-studenten die een positief advies hebben ontvangen én die twee basisvakken met minder dan een vijf hebben afgerond, een studievoortgangscontract  te geven. Volgens Beke is de faculteitsraad van ID het eens met dit besluit.   

Deel dit artikel