bindend studieadvies studierendementen

Komend studiejaar geen stijging BSA-norm

Ook voor komend studiejaar ligt de norm voor een positief bindend studieadvies (BSA) aan de TU/e op 40 studiepunten. Een stijging naar 45 studiepunten, die een jaar geleden werd aangekondigd en waarmee de universiteitsraad al had ingestemd, vindt rector Hans van Duijn vanwege teruggelopen rendementen op dit moment nog niet verantwoord.

De norm voor het behalen van een positief bindend studieadvies, dat de TU/e in september 2009 invoerde, lag in de eerste jaren op 30 studiepunten. Dit studiejaar werd de norm opgehoogd naar 40 studiepunten. Vorig jaar april werd toen ook al besloten dat voor het studiejaar 2014-2015 nog een verhoging tot 45 studiepunten zou plaatsvinden.

Toenmalig bestuursvoorzitter Arno Peels liet destijds weten dat de maatschappelijke druk die op universiteiten wordt uitgeoefend om de rendementen te verhogen, er mede de oorzaak van was dat de BSA-norm in 2014 nogmaals verhoogd zou moeten worden met vijf studiepunten. Overigens liet rector Hans van Duijn toen al weten dat er nog goed naar gekeken zou worden als die verhoging problemen zou kunnen veroorzaken. Iets waar ook de universiteitsraad nadrukkelijk om gevraagd had.

Aan de TU/e monitort de Centrale Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CCKO) per semester de effecten van het BSA. Eind maart werden de voortgangscijfers bekend van de studenten die in september aan de slag gingen. Zij vormen het tweede cohort dat instroomde in het Bachelor College. De cijfers hebben betrekking op het eerste semester en als die doorgetrokken worden naar het hele studiejaar, zou dit jaar 33 procent van de eerstejaars een negatief BSA krijgen. Dat is vier procent meer dan een jaar daarvoor, toen het Bachelor College werd ingevoerd.

Rector Van Duijn sprak dinsdag in de universiteitsraadsvergadering van een onverwachte ontwikkeling. Volgens Van Duijn zou het Bachelor College er juist aan moeten bijdragen dat de rendementen omhoog gaan. "Zeker nu we de kinderziektes uit het Bachelor College aan het halen zijn, zou je verwachten dat studenten betere resultaten halen. We willen nu eerst goed uitdokteren waarom dat niet het geval is, voordat we de BSA-norm nogmaals ophogen", aldus de rector.

Deze beslissing is in lijn met het advies van hoogleraar Ton van Leeuwen, voorzitter van de CCKO. Die schrijft aan het slot van zijn rapportage 'dat het aanbeveling verdient om de achtergrond van de enigszins achterblijvende studievoortgang te onderzoeken alvorens de BSA-grens daadwerkelijk te verhogen'.

Deel dit artikel