TU/e in top-5 duurzaamste hoger onderwijsinstellingen

Wageningen Universiteit is de meest duurzame hoger onderwijsinstelling. De TU/e zit met een vijfde plaats op de jaarlijkse ‘Sustainabul’-ranglijst nog net in de gouden categorie. In totaal werden 26 hoger onderwijsinstellingen doorgelicht op hun duurzaamheid qua beleid, onderzoek en onderwijs.

Dertien Nederlandse universiteiten en dertien hogescholen werkten mee aan het onderzoek van studentennetwerk Morgen naar onder andere kooldioxide-uitstoot, duurzame investeringen en duurzaamheid in het hele onderzoeks- en onderwijsprogramma. Met name op dat laatste punt scoort Wageningen goed.

Vijftien instellingen kregen een eervolle vermelding, waarbij de TU/e nog net in de 'gouden' top-5 valt.Van alle universiteiten is de TU/e derde geworden. De TU/e scoort onder meer hoog op het gebied van beleid, nieuwbouw en renovatie en de betrokkenheid van staf en studenten.

Collegevoorzitter Arno Peels is verheugd over de uitslag. "Je ziet dat de inspanningen van de afgelopen jaren zijn vruchten afwerpen. En we zijn nog lang niet klaar. De TU/e heeft grote ambities als het gaat om duurzaamheid, niet alleen op campusniveau, maar ook op het gebied van onderzoek, onderwijs en valorisatie. Zo vormt duurzaamheid de rode draad binnen onze Strategic Areas Energy, Health en Smart Mobility. We willen in 2015 klimaatneutraal zijn en in 2030 voor de helft energieneutraal. Bovendien werken we hard aan het vergroenen van de campus. We merken dat het thema leeft onder studenten. Aan onze universiteit krijgen ze de kans om een concrete bijdrage te leveren aan het oplossen van de grote uitdagingen waar we voor staan, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van efficiëntere zonnecellen, elektrisch vervoer, of intelligente verlichting."

De resterende elf universiteiten en hogescholen haalden onvoldoende punten en zijn volgens Morgen ‘gezakt’ voor de duurzaamheidstest. Onder hen zijn grote instellingen als de TU Delft en Windesheim.

De Universiteit Maastricht, vorig jaar nog nummer één, staat nu zesde op de lijst. Dat komt volgens Morgen-bestuurslid Jelle Hordijk vooral doordat de methode dit jaar is veranderd: “Voorheen vulden wij de vragenlijsten in voor instellingen, op basis van wat bijvoorbeeld op de websites stond. Nu moeten instellingen zelf vragenlijsten invullen en bewijzen meesturen.”

Deel dit artikel