Artist's impression SolarBEAT | SEAC

SolarBEAT test zonnecellen op Vertigo

Op de laagbouw van Vertigo verrijst binnenkort een testfaciliteit voor zogeheten gebouw-geïntegreerde zonne-energie: SolarBEAT. De TU/e-faculteit Bouwkunde gaat hiervoor samenwerken met het Solar Energy Application Centre (SEAC). De testfaciliteit moet nog dit najaar worden gerealiseerd.

Behalve SEAC en de TU/e zijn ook Smart Energy Regions Brabant en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) betrokken bij SolarBEAT. Vanuit de faculteit Bouwkunde is prof.dr.ir. Jan Hensen verantwoordelijk. De laagbouw van Vertigo is naar zijn mening uitermate geschikt voor een proeftuin voor zonnetechnologie. “De bouwfysische en installatietechnische laboratoria zitten daar direct onder. Het is dus eenvoudig om de meetapparatuur met deze labs te verbinden.” Ook de zichtbaarheid van de locatie ziet Hensen als een voordeel.

De faculteit stelt niet alleen haar faciliteiten tot beschikking, maar zal ook actief bijdragen vanuit haar bouwfysische en architectonische expertise, vertelt dr.ir. Roland Valckenborg van SEAC, een samenwerkingsverband van TNO, ECN en Holland Solar. De bedoeling is volgens hem dat er enkele “dummy-gebouwtjes” op het dak van Vertigo worden geplaatst. “De onderkant daarvan is in feite een zoldertje van een typisch Nederlandse woning.” Hierop worden experimentele daken geplaatst waarin zonnecellen (voor elektriciteit) of zonnecollectoren (voor warmte) zijn verwerkt. Daarnaast zal onderzoek worden gedaan naar het opwekken van zonne-energie met platte daken en gevels.

Momenteel wordt gekeken in hoeverre het dak van Vertigo verstevigd moet worden om de constructies voor de testfaciliteit te dragen.

Deel dit artikel