Martijn Peeters. Foto | Rien Meulman

Sluitstuk | Sociale eierwekker haalt senioren uit hun stoel

Niet iedere oudere stapt even gemakkelijk naar een kaartmiddagje of bejaardensoos. Om deze mensen toch aan te sporen nieuwe contacten te leggen en samen activiteiten te ondernemen, ontwierp ID-student Martijn Peeters communicatiehulpmiddel EGGY.

Dat er een taboe rust op eenzaamheid onder ouderen ondervond Martijn Peeters, masterstudent Industrial Design, aan den lijve. Bij het verzamelen van testpersonen introduceerde hij zijn ontwerp als ‘steuntje in de rug om eenzaamheid tegen te gaan’. Mensen sloegen dicht en wezen naar elkaar als geschikte deelnemer. Martijn trok direct een wijze les: juist de positieve aspecten belichten, en vooral het begrip eenzaamheid achterwege laten. “Mensen willen er niet over praten, maar eenzaamheid komt veel vaker voor dan wordt gedacht. Er spelen allerlei angsten mee die het maken van nieuwe contacten belemmeren. Bang voor afwijzing, anderen niet tot last willen zijn, geen eerste stap durven te zetten; en dan blijven ouderen toch maar achter de spreekwoordelijke geraniums hangen.”

Met zijn ontwerp EGGY wil Martijn juist deze mensen - de wat passievere ouderen - aansporen tot actie. “De eivormige lamp EGGY is gebaseerd op een eierwekker en het idee tijd voor elkaar vrij te maken. Door aan de EGGY te draaien, geeft een deelnemer aan dat hij behoefte heeft aan sociaal contact of een activiteit. EGGY's van andere deelnemers in de groep lichten op, waarna geheel vrijblijvend ingegaan kan worden op het verzoek. Even een belletje en de afspraak is gemaakt.”

Toch waren de proefpersonen aan het begin wat argwanend tegenover de moderne eierwekker, vertelt Martijn. “Zeker toen ik eenmalig kort internet nodig had om de EGGY's te verbinden, sloeg bij sommigen de paniek toe en werd erop aangedrongen de kleinkinderen erbij te halen. Maar zo ingewikkeld is EGGY niet, ik heb juist bewust gekozen om schermen uit de weg te gaan en voor een traditioneel voorwerp te kiezen. Gelukkig hadden ze dat snel door. Nu willen ze niet meer zonder.”

Het winnen van de Leefbaarheidsprijs, een van de in dit voorjaar uitgereikte BRAINS Awards, biedt Martijn de kans het EGGY-concept door te ontwikkelen. Naast de TU/e werkt hij daarvoor samen met Summa College, Subliem Ondernemen, Delite en Mextal & Innovation Lab. “Ik ben momenteel in gesprek met diverse bedrijven, zo zijn we aan het kijken of dit idee ook via een app in al bestaande domotica-systemen geïmplementeerd kan worden. Maar ook als eivormige lamp zijn de mogelijkheden met kleur en tekst-ring legio, waardoor er zeker een kans bestaat dat EGGY over een aantal jaren in de huiskamers te vinden is.”

Toch is Martijn zich ervan bewust dat een diepgeworteld probleem als eenzaamheid niet zomaar is op te lossen. “Ik heb wel goede hoop dat EGGY eraan kan bijdragen, zeker aan het vergroten van de zelfstandigheid van een bepaalde groep ouderen. Je krijgt energie van al die positieve reacties. Mensen die aan het begin korte telefoongesprekjes voeren over het weer, en uiteindelijk gezamenlijk gaan winkelen of wat gaan drinken. Volgende week ben ik uitgenodigd op een koffieochtendje bij een groep proefpersonen; het geeft aan dat er ook nu EGGY weg is er onderling nog binding is. Heel mooi hoe zo’n klein idee over een eierwekkertje tot zo'n project kan evolueren.”

Tijdens de Dutch Design Week, van 18 t/m 26 oktober, maakt EGGY zijn publieke debuut en zal hij onder meer te zien zijn op de expositie ‘G/OUD, de toekomst van het ouder worden’ in het Stadhuis Eindhoven.

Deel dit artikel