In cortège naar Flux. Foto | Bart van Overbeeke

Rector Baaijens: "Meer geld nodig om groei op te vangen"

Rector Frank Baaijens luidde gisteren in aanwezigheid van staatssecretaris Sander Dekker voorzichtig de noodklok. De groei van het budget van de TU/e met 15 à 20 miljoen euro zal de komende jaren niet voldoende zijn om de studentenaanwas volledig op te vangen. Waar die extra middelen naartoe gaan, maakte hij direct duidelijk: het aantrekken van extra docenten. Baaijens sprak over 'scientist-teachers'. Hoogleraar René Janssen, winnaar van de Spinozapremie, ontving de erepenning van de TU/e.

Bij zijn eerste opening van een academisch jaar liet rector Frank Baaijens al direct een waarschuwing uitgaan richting Den Haag. De TU/e groeit nog steeds en verwelkomt dit jaar 2.700 nieuwe studenten, waarvan bijna 700 uit het buitenland. Maar de extra middelen die daarmee beschikbaar komen - voor de komende jaren zo'n 15 à 20 miljoen euro - zullen ontoereikend zijn om die groei op te vangen. "Door de groei van de instroom komt er een enorme druk te staan op ons onderzoek", aldus Baaijens, "en zullen we op dat gebied minder goed kunnen presteren. En excellent onderzoek is onontbeerlijk voor het kunnen aanbieden van goed onderwijs." 

Staatssecretaris Sander Dekker, die dit jaar aanwezig was om de opening van het academisch jaar en het nieuwe gebouw Flux op te luisteren, ging in zijn voordracht niet in op deze onverholen roep om meer financiële ondersteuning. In zijn lezing riep hij onderzoekers op om nog meer samen te werken op de raakvlakken van verschillende disciplines. Hij riep op om kennis nog beter te delen via onder meer open access. "Alleen zo kunnen de concurrentie uit het buitenland bijbenen", aldus Dekker.

Baaijens maakte gisteren direct duidelijk waar extra middelen naartoe gaan de komende jaren: naar het aantrekken van extra docenten. Baaijens omschreef ze als 'scientist-teachers': "excellente onderzoekers die het belang goed onderwijs omarmen". Want voor Baaijens staat voorop dat onderzoek en onderwijs onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Voor de ondersteunende diensten komen de komende jaren geen extra middelen beschikbaar.

Ook werd gisteren bekendgemaakt dat de komst van de Graduate School in Den Bosch, waarbij de TU/e samenwerkt met de Tilburg University, doorgaat. Blijkbaar heeft inmiddels ook de provincie besloten om dit gezamenlijke initiatief voor masteropleidingen op het gebied van data science financieel te ondersteunen. Later deze week wordt meer bekend over dit initiatief. Baaijens kondigde nog meer samenwerkingsverbanden aan met de Universiteit Utrecht en Wageningen UR. 

Onderwijsprijzen

De onderwijsprijzen waren dit jaar voor universitair docent Kevin Buchin (bachelor), werkzaam bij Wiskunde en Informatica, en hoogleraar Paul van der Schoot (master) van Technische Natuurkunde. Hoogleraar René Janssen, dit jaar een van de winnaars van een Spinozapremie, ontving de erepenning van de TU/e uit handen van Baaijens. Volgens Janssen is excellentie te vergelijken met het najagen van de pot goud die aan het eind van de regenboog staat. "Die pot ga je echter nooit bereiken", aldus Janssen, "en dat is ook niet erg. Je moet nooit tevreden zijn met wat je al bereikt hebt. Ongenoegen is namelijk de basis van alle vooruitgang."

Aansluitend vertrok het hele gezelschap over de Groene loper naar het nieuwe gebouw Flux, dat daar door staatssecretaris Dekker werd geopend. Bij het goed bezochte afsluitende feest in de markthal van MetaForum werd bijna zevenduizend liter bier omgezet. 

Deel dit artikel