Aan de noordzijde van Atlas wordt al gewerkt aan de veiligheid van campusbewoners.

Clash-overleg moet Atlas perfect maken

Ed Tuinder is de komende twee jaar als projectleider van Van Wijnen Zuid verantwoordelijk voor de renovatie van Atlas, voorheen bekend als het Hoofdgebouw. Een ambitieus en uitdagend project met een strakke planning. De veiligheid voor het eigen personeel en voor de bewoners van de campus staat voorop. Deze week zijn daarvoor al de eerste constructies gebouwd aan De Zaale.

Wanneer in maart begonnen wordt met het verwijderen van de oorspronkelijke glasgevel van Atlas, zijn de benodigde voorzorgsmaatregelen om ongevallen te voorkomen, al genomen. Projectleider Tuinder: “Bij de vijver aan de zuidzijde wordt de doorgang onder de pilaren dan volledig afgesloten. Op dit moment zijn we aan de noordzijde bezig met de bouw van twaalf meter hoge schotten en een beveiligde voetgangerstunnel. Als we echt aan de slag gaan met het verwijderen van de ramen, wordt De Zaale compleet afgesloten voor verkeer. Dat zal dan ook voor een langere periode zijn.”

Tuinder wil straks via een groot digitaal scherm aan de zuidzijde van het gebouw de campusbewoners op de hoogte houden van alle ontwikkelingen en de vorderingen van de bouw. “Daarnaast zullen we er ook geregeld een nieuwsbrief over uitbrengen.”

Tijdens de Safety Day op donderdag 2 februari wordt iedereen die straks op de bouwplaats andere mensen gaat aansturen, nog eens extra gewezen op het belang van veiligheid. Tuinder: “Dan gaat het niet alleen om de zaken waar jezelf verantwoordelijk voor bent, maar we vragen ook om goed te kijken naar het werk van collega’s. Dat laatste is in de bouw niet direct een vanzelfsprekendheid, maar wij eisen het wel.”

Op dit moment wordt het definitieve ontwerp van Atlas vertaald naar het uitvoeringsontwerp. “Hier staat dadelijk zeer gedetailleerd in hoe we het werk gaan uitvoeren”, legt Tuinder uit. “Daarvoor brengen we teams van verschillende bouwdisciplines samen en in een zogeheten clash-overleg kijken we waar het ontwerp en de eisen van die teams elkaar raken. Dat gaat volledig digitaal met gebruikmaking van BIM, wat staat voor Building Information Modeling. Knelpunten komen dan vanzelf aan het licht en dan worden de keuzes gemaakt voor de meest optimale oplossing.”

Tuinder noemt de geplande opleverdatum in het najaar van 2018 “strak, maar zeker haalbaar. De renovatie van de bovenbouw vanaf vloer twee zullen we straks als een ‘treintje’ achter elkaar kunnen uitvoeren. De nieuwe raamelementen zijn al in productie. De onderbouw vergt meer werk. Hier moet veel gesloopt worden, het is een groot oppervlak en er moeten veel staalconstructies worden gebouwd. Maar ook dat gaat ons lukken.”

Deel dit artikel