Atlas by sunset. Foto | Bart van Overbeeke

Renovatie Atlas komt ook letterlijk dichterbij

Het blijft voor bewoners en bezoekers van de campus gissen wat er allemaal gebeurt binnenin Atlas (voorheen het Hoofdgebouw). Begin volgend jaar zal er daarom een digitaal bord naast de te renoveren kolos staan om de vorderingen weer te geven. Daarnaast komt er een voorbeeld van de nieuwe gevel van Atlas tussen de vijver en 'markthal' te staan en worden rondleidingen voor TU/e-medewerkers georganiseerd.

Hoofdaannemer Van Wijnen is nu bezig met voorbereidende werkzaamheden, om vanaf januari te kunnen starten met de ruwbouwfase. Aan de noordkant is een gevellift verschenen waardoor de bouwvakkers naar de zesde verdieping en hoger kunnen. De onderste lagen van Atlas worden op dit moment nog vrijgemaakt van asbest.

Voordat de bestaande gevel wordt weggehaald, vanaf half maart 2017, moet de aannemer nog slopen, nieuwe beton- en staalconstructies aanbrengen en de hoofdleidingen leggen. Vierentwintig weken verwacht Van Wijnens projectmanager Ed Tuinder nodig te hebben om de gevel te vervangen.

Begin december komt er een stuk gevel op ooghoogte te staan op de tegels tussen de vijver en de 'markthal' van MetaForum. Vier bij vier meter meet deze mock-up, die als doel heeft de gevel te laten zien en beoordelen.

Caroline Koot van Dienst Huisvesting, projectleider van Atlas: “We willen het College van Bestuur, de kwaliteitscommissie, onze huisvestingcollega’s en eigenlijk iedere TU/e’er mogelijkheid te geven de gevel van dichtbij te zien. Als hij aangebracht is, kan dat niet meer - dan hangt ie te hoog.” Tot het eind van het project zal het voorbeeld blijven staan.

Als de gevel is vervangen, start de afbouwfase waarin de zogenoemde 'computervloeren', de wanden, het plafond, de vaste inrichting en de deuren worden gemaakt. Op 1 augustus 2018 wordt Atlas opgeleverd. “De laatste drie maanden daarvóór gaan we het gebouw in bedrijf stellen, dat wil zeggen: het zonder gebruikers 'inregelen'.” Daarna worden eerst de onderwijszalen afgemaakt; in september moeten die in gebruik worden genomen. De volgorde waarin de faculteiten en diensten daarna in Atlas komen, is nog niet bepaald. Het gebouw biedt straks plaats aan vijfduizend TU/e'ers.

Begin 2017 plaatst Van Wijnen een digitaal bord naast het tijdelijk onderkomen van de werklieden in het voormalige Impuls. Tuinder: “We willen de vorderingen tonen aan belangstellenden en aan de bouwvakkers. Op het hoogtepunt van de bouw zullen er wel 350 bouwvakkers tegelijk aan het werk zijn. Dat is van augustus 2017 tot het voorjaar van 2018.”

Vanaf 13 december verzorgt Dienst Huisvesting voor TU/e-medewerkers rondleidingen door Atlas, elke twee of drie maanden één. Twintig personen tegelijk, uitgerust met veiligheidsschoenen en helm, kunnen dan een rondje lopen door het gebouw. Aanmelden is gewenst. 

Deel dit artikel