Ondertekening van het Techniekpact door Victor van der Chijs en Ineke Dezentjé.

Industrie en TU’s slaan handen ineen

Ineke Dezentjé, voorzitter van ondernemersvereniging FME, noemde in september de studentenstops aan de TU’s nog onacceptabel. Gisteren ondertekende ze met 4TU-voorzitter Victor van der Chijs, ook voorzitter van de Universiteit Twente, een Technologieakkoord. Het doel is om nog meer studenten te laten kiezen voor een technische opleiding én voor een carrière in de technologische industrie. De overheid moet er extra in investeren en bedrijven moeten hun onderzoeksfaciliteiten delen met de TU's.

Op de site van de 4TU.Federatie is nog sprake van een zogeheten Techniekpact, maar de Eindhovense collegevoorzitter Jan Mengelers wil het nadrukkelijk bestempelen als een Technologieakkoord. "Want anders bestaat er de kans dat we het gaan verwarren met het Techniekpact dat Doekle Terpstra in 2014 afsloot en waarbij men er onder meer naar streefde om veertig procent van de scholieren te laten kiezen voor een exact profiel. Dat percentage ligt tegenwoordig al op 36."  

Volgens de opstellers van het Technologieakkoord is er ook dringend behoefte aan nog meer scholieren die na de middelbare school kiezen voor een technische opleiding. Volgens Mengelers is de vraag vanuit de technologische industrie naar gekwalificeerd personeel in 2020 tweemaal zo hoog als het aanbod. Bij een tekort aan technisch afgestudeerden loopt Nederland het risico haar toppositie in de wereld kwijt te raken.

De TU's hebben extra middelen nodig, onder meer om de studentenstops die ze noodgedwongen moeten invoeren, terug te kunnen draaien. In 2020 gaat het dan om een bedrag van 450 miljoen per jaar. Mengelers benadrukt dat dat echt extra geld moet zijn en dat het niet moet worden onttrokken aan andere potjes, zoals voor de Wetenschapsagenda en de middelen die vrijkomen door de invoering van het leenstelsel.

"In beide gevallen gaat het dan om een miljard euro en dat zijn middelen die nog in de toekomst verdeeld moeten worden. Ik ben er tegen om uit die potjes de gevraagde 450 miljoen voor de TU's te halen. Daarmee vergroten we alleen maar de problemen voor opleidingen die dat geld ook goed kunnen gebruiken."

Energieakkoord

Als straks de kabinetsformatie achter de rug is, wil Mengelers met meerdere partijen afspraken over deze kwestie maken. "Naast de TU's en het bedrijfsleven denk ik dan bijvoorbeeld aan de SER, aan leden van het nieuwe kabinet en vertegenwoordigers van Economische Zaken. Met die partijen moeten we een overeenkomst zien te bereiken, die vergelijkbaar is met het Energieakkoord dat in 2013 werd opgesteld door zo'n veertig partijen. Zoveel hoeven het er in dit geval overigens niet te zijn", zegt hij lachend.

Bij het onderwijs betrokken mensen uit het bedrijfsleven gaan ook meedenken over de best mogelijke aansluiting van een technische opleiding bij de arbeidsmarkt. Dit, om meer studenten na afronding van hun studie te stimuleren tot het kiezen voor een carrière in de technologische industrie. Ook moeten vanuit het bedrijfsleven mensen vaker les komen geven aan de TU's. "Die bedrijven zouden daar dan voor gecompenseerd moet worden", zegt Mengelers.

Nog een belangrijk punt is een betere toegankelijkheid van bedrijfslaboratoria. Dit levert de universiteiten meer mogelijkheden op voor het doen van onderzoek en leidt tevens tot een kostenbesparing. Volgens Mengelers moeten zaken als geheimhouding en bedrijfsveiligheid dan wel goed geregeld zijn.

Deel dit artikel