Foto | Bart van Overbeeke

Mengelers spreekt zijn zorgen uit over de werkdruk

De werkdruk onder het personeel baart collegevoorzitter Jan Mengelers steeds meer zorgen. In zijn nieuwjaarstoespraak riep hij zijn toehoorders op om goed op elkaar te letten. Ook deelde hij mee dat er extra middelen beschikbaar komen voor het aantrekken van wetenschappelijk talent en dat de samenwerking met de Universiteit Utrecht en het Utrechtse UMC wordt geïntensiveerd. Tevens start dit jaar in het gebouw Matrix de TU/e Innovation Space.

De TU/e Innovation Space wordt volgens Mengelers "een levendige smeltkroes, waar studenten, studententeams, studentondernemers, wetenschappers, bedrijven en alumni hands-on zullen samenwerken in multidisciplinaire teams." De Innovation Space komt in het gebouw Matrix, waar op dit moment onder meer nog Dienst ICT en het Communicatie Expertise Centrum (CEC) zijn ondergebracht. Voor beide diensten moet voor de zomervakantie een nieuw onderkomen gevonden worden. Op dit moment is nog niet bekend waar op de campus dat zal zijn.

De Innovation Space moet volgens Mengelers "een onlosmakelijk deel van ons onderwijs worden. Het wordt een hotspot voor prototyping, hands-on onderwijs en onderzoek, en voor studententeams die er ontwikkelen en bouwen." Voor dit initiatief is onder meer gekeken naar succesvolle voorbeelden in Finland (Aalto University) en de Verenigde Staten (Stanford en MIT).

Universitair hoofddocent Isabelle Reymen van de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences is met een team al ruim een jaar bezig met de voorbereidingen ervoor. In Matrix komt ook het Equipment & Prototype Center (EPC), dat nu nog in het oude gebouw van TNO zit. Daar komen op termijn de technische opleidingen van Fontys in. 

Werkdruk

Speciale aandacht besteedde Mengelers aan de toenemende werkdruk onder het personeel. Hij riep leidinggevenden op daar goed op te letten bij de mensen die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Volgens hem is hard werken eigen aan de medewerkers van de TU/e, "maar er moet ook tijd zijn om te kunnen ontspannen en om tijd aan je hobby's en aan je gezin te kunnen besteden. Als dat er bij inschiet, is dat geen goede zaak. Dat een batterij leeg raakt, weten we aan een TU als geen ander. Maar als je hem niet regelmatig goed oplaadt, komt er uiteindelijk helemaal niets meer uit. Daar moeten we de komende tijd goed op letten. Met zijn allen: individuen, collega’s, leidinggevenden, wij allemaal."

Qua begroting en financiën hoeft de TU/e zich geen zorgen te maken, aldus Mengelers. Hij liet ook weten dat de al aangekondigde numeri fixi voor vier opleidingen met grote zekerheid zullen worden ingevoerd in september 2018, om zo de groei van het aantal studenten beheersbaar te houden. "We willen groeien tot een midsize university (5.000 tot 15.000 studenten, red.). Veel groter willen we zeker niet worden.

Universiteit Utrecht

Met de nieuwe overeenkomst met de Universiteit Utrecht (UU) en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) moet het gezamenlijk onderzoek naar onder meer regenerative medicine, imaging, poreuze materialen en energie een duw in de rug krijgen. "De drie partijen zullen samen in totaal tien miljoen euro investeren om dit verder te intensiveren", vertelde Mengelers.

"De research op het gebied van gezondheid, energie en materialen vraagt steeds vaker om een multidisciplinaire aanpak die de universiteit overstijgt. Het zal een hele klus worden om dit tot stand te brengen, als je alleen al kijkt hoe moeilijk het is om dit binnen de TU/e tussen de faculteiten op gang te krijgen."

Deel dit artikel