De Open dag. Archieffoto | Bart van Overbeeke

Zonder extra geld dreigen meer studentenstops aan de TU/e

De TU/e verwacht voor komend collegejaar een groei van minstens zeven procent in de bachelorinstroom. Reden voor collegevoorzitter Jan Mengelers om zijn zorgen per brief te uiten naar de minister. Er moet geld uit Den Haag komen, want anders dreigen er studentenstops voor een groot deel van de opleidingen.

“Gaan we remmen of uit de bocht vliegen?” Mengelers vreest dat het zonder extra middelen een van die twee wordt, en kiest dan uiteraard voor remmen. De TU/e heeft al eerder gemeld dat er in het collegejaar 2018/2019 decentrale selectie komt voor de opleidingen Industrial Design, Biomedische Technologie, Medische Wetenschappen en Technologie, Technische Bedrijfskunde en Technische Informatica. De collegevoorzitter laat weten dat nu ook voor de opleidingen Werktuigbouwkunde, Electrical Engineering, Technische Natuurkunde en Bouwkunde de maximumgrens in zicht komt -zelfs al voor komend collegejaar-, en dat mogelijk ook daar decentrale selectie voor moet worden aangevraagd. Dat zou dan zijn voor het collegejaar 2019/2020, nog niet voor 2018/2019.

Mengelers stelt dat dit ‘bittere noodzaak is om de kwaliteit van het onderwijs en de beheersbaarheid van de groei in termen van belastbaarheid van staf en faciliteiten te garanderen. Dit in weerwil van de wens en noodzaak om meer hooggekwalificeerde ingenieurs op te leiden.’

De collegevoorzitter benadrukt verder dat een eventuele studentenstop ‘niet het enige antwoord is op de toenemende studentaantallen'. “We kijken zeker ook hoe we het binnen het reguliere proces kunnen opvangen, zoals mogelijkheden in de verroostering. We willen ook geen mensen nerveus maken door een studentenstop aan te kondigen. We zijn verplicht om dat tijdig kenbaar te maken en we gaan dat beheerst doen.”

Volgens de collegevoorzitter moet minister Bussemaker ‘deze brief beschouwen als een uiting van zorg en als vooraankondiging van ophanden zijnde maatregelen om kwaliteit van onderwijs en onderzoek aan onze prachtige universiteit te kunnen blijven garanderen’.

De brief is ook verstuurd naar VNO-NCW, FME, CEO’s van Philips, DAFtrucks, ASML, NXP, VDL en DSM, de burgemeester van Eindhoven en de commissaris van de Koning. Philips-topman Frans van Houten zegt in het Eindhovens Dagblad dat 'een stop op het opleiden van nieuw talent vooral een groot probleem is voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in deze regio'. 

De VSNU meldt zelfs een groei van 22 procent voor de TU/e in aanmeldingen ten opzichte van het huidige studiejaar. Het landelijk gemiddelde komt echter tot stand door ongecorrigeerde cijfers van alle universiteiten. De TU/e verwacht na correcties in het collegejaar 2017-2018 een groei van minimaal zeven procent in de bachelorinstroom. De verwachting is dat de TU/e in 2020 richting 15.000 studenten gaat. Vijf jaar geleden, in 2012, had onze universiteit nog 7.500 studenten.

In totaal hebben zo’n 82.000 aankomend studenten zich aangemeld voor bacheloropleidingen aan Nederlandse universiteiten. In Eindhoven hebben zich nu 2.196 aankomend studenten ingeschreven.  Aankomende studenten hebben tot uiterlijk 1 oktober om een aanmelding te verzilveren tot een inschrijving. Wanneer aan alle voorwaarden voor inschrijving is voldaan (diploma, juiste vooropleiding, collegegeld betaald) zet de onderwijsinstelling een aanmelding om in een daadwerkelijke inschrijving. De definitieve cijfers zijn pas dan beschikbaar.

Deel dit artikel