D66-voorman Pechtold zegt de TU’s niets concreets toe

D66-voorman Alexander Pechtold vindt niet dat de TU’s gestraft moeten worden voor hun succes bij de instroom, maar vertelde bij de opening van het academisch jaar aan de TU/e niet in welke vorm ze dan beloond zouden moeten worden. Rector Frank Baaijens hamerde erop dat de publieke investeringen in fundamenteel onderzoek omhoog moeten in Nederland.

door

“De wetenschappers aan de TU/e moeten elkaar nog meer zien te vinden, willen we als universiteit oplossingen kunnen aandragen voor de grote maatschappelijke uitdagingen die er liggen”, vertelde rector Frank Baaijens gisteren aan zijn toehoorders in de Blauwe Zaal. “Want die uitdagingen zijn binnen een discipline niet op te lossen.”

Hiervoor is echter ook gedegen fundamenteel onderzoek nodig en daar maakt Baaijens zich zorgen over. Aan Alexander Pechtold, die later ook een speech zou geven, gaf hij daarom de boodschap mee om de overheidsinvesteringen daarvoor aanzienlijk op te trekken. “Voor Nederland ging in 2015 nog slechts 39 procent van de uitgaven voor R&D daar naartoe, terwijl Duitsland er 60 procent aan uitgaf”, aldus Baaijens.

Op korte termijn vragen de TU’s om extra middelen om hun overbelaste staf en faciliteiten te kunnen ontlasten. Een overbelasting die is ontstaan door een jaarlijks sterk groeiende instroom van eerstejaars. Ook dit jaar groeit de instroom aan de TU/e met tien procent ten opzichte van vorig jaar en verwacht men uit te komen op 2.300 nieuwkomers. In het collegejaar 2018-2019 is daardoor voor vier opleidingen een studentenstop onvermijdelijk, aldus  Baaijens, “en voor het daarop volgende jaar zullen wellicht voor nog vier andere opleidingen stops noodzakelijk zijn.”

Ondersteuning

Pechtold liet weten dat de TU’s niet gestraft mogen worden voor hun succes, maar hij werd niet concreet over mogelijke vormen van ondersteuning. “Het onderwijs aan de TU’s moet zo toegankelijk mogelijk blijven en deze universiteiten moeten juist aangemoedigd worden om meer studenten toe te laten.

Aan het Eindhovens Dagblad liet hij weten geen bedragen te kunnen noemen. “Dan gaat het mis in de formatie. Maar de vier partijen (VVD, CDA, D66 en CU - red.) dragen het onderwijs een warm hart toe. Al zal het waarschijnlijk minder zijn dan de universiteiten willen. We hebben ook minder te besteden dan we dachten en er zijn meer wensen. Maar ik hoop dat we universitair onderwijs en vooral ook onderzoek ruimte kunnen geven."

Diversiteit

Baaijens kondigde ook de oprichting aan van The Young Academy of Engineering Eindhoven, waar de afdeling van de KNAW model voor staat. Dr. Patricia Dankers en hoogleraar Johan van Leeuwarden, die al lid zijn van die KNAW-afdeling, zullen dit initiatief gaan leiden.

Ook het vergroten van de diversiteit noemde Baaijens als een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren. “Onze studentenpopulatie wordt steeds diverser, waarbij we het aantal vrouwen en internationale studenten gestaag zien toenemen, maar de diversiteit van onze staf blijft daarbij achter. We moeten een cultuur scheppen die iedereen aanspreekt en we moeten inzien dat meer diversiteit waardevol is voor onze universiteit.” Hoogleraar Eva Demerouti is aangesteld als Chief Diversity Officer om dit proces op gang te brengen.

Tot slot maakte Baaijens ook nog de jaarlijkse onderwijsprijzen bekend. Die voor de bachelor ging naar Ivo Roghair, universitair docent bij de faculteit Scheikundige Technologie. Voor de master ging de prijs dit jaar naar hoogleraar Yvonne de Kort van de groep Human Technology Interaction. De Kort levert voor Cursor ook regelmatig bijdragen aan de rubriek ‘TUssen de oren’.

De bijeenkomst werd afgesloten met een optreden van illusionist Victor Mids, bekend van het programma Mindf*ck, die de zaal verbaasde met enkele opmerkelijke trucs.

Video gemaakt door Collin Wagenmakers.

Deel dit artikel via je socials