Hoeders van het technologisch erfgoed van de TU/e

In de M-vleugel van het Paviljoen zijn kamers gevuld met technische artefacten die ooit door wetenschappers zijn afgedankt. Er kwamen betere versies, dus verdwenen ze in kelders en kasten en werden stilaan vergeten. Maar niet door Erik Geelen en Joep Huiskamp, die als onvervalste ‘Eindhoven pickers’ gebouwen afstroopten op zoek naar spullen die bijna waren verdwenen in de vuilcontainer en daarmee uit het historisch bewustzijn van de universiteit.

Erik Geelen, archivaris bij het Information Expertise Center, en Joep Huiskamp, beleidsmedewerker van het College van Bestuur, kregen de afgelopen jaren de nodige hulp bij hun inventarisatie van interessante technische apparaten die ze willen behouden voor de universiteit. Genoeg gebouwen moesten immers leeggeruimd worden, omdat ze op de nominatie stonden om gesloopt of gerenoveerd te worden.

Zo hielp oud-decaan Wim van Bokhoven toen gebouw Potentiaal werd ontruimd voor de verhuizing van Electrical Engineering naar Flux. Het gebouw zou worden omgeturnd tot woontoren Luna. Eerder was N-laag waar Technische Natuurkunde in gehuisvest was en dat gesloopt moest worden om plaats te maken voor Flux, op verzoek van Huiskamp al nagevlooid op zaken die de moeite waard waren om bewaard te blijven.

Geelen en Huiskamp brachten de buit die zij in de loop der jaren wisten te vergaren, tijdelijk onder in de M-vleugel van het Paviljoen. Nu dat gebouwencomplex op de nominatie staat om circulair gesloopt te worden, moeten beide heren op zoek naar een nieuw onderkomen voor hun verzameling. Zo’n 150 vierkante meter aan spullen hebben ze inmiddels verzameld en ze begrijpen dat daar een selectie uit gemaakt moet worden, gezien de beperkte opslagruimte aan de TU/e.

Cursor trok onlangs met beide techniek-archeologen en een videoreporter naar deze technologische tombe in het Paviljoen en filmde wat daar zoal te vinden is. Tevens legt Huiskamp uit welke ideeën zij hebben voor de toekomst van hun collectie. Tot slot laat hij zien hoe de replica van de Elektriseermachine met Leidse flessen, die voorheen in Potentiaal stond en waarvan het origineel te vinden is in het Haarlemse Teylers Museum, een mooie plek gevonden heeft in Flux.

Video | Fabian Lucas Luijckx

Technological heritage @TUeindhoven

Video | Fabian Lucas Luijckx

Deel dit artikel via je socials