Asbak bij MetaForum. Foto | Monique van de Ven

Bijna nergens meer roken op de campus

TU/e’ers zullen hun sigaret vanaf augustus 2020 buiten de campus moeten opsteken. Roken in de buurt van onderwijsactiviteiten is dan niet meer toegestaan - ook niet in de buitenlucht. In hoeverre er in en bij bedrijven op het terrein mag worden gerookt, wordt nog uitgezocht.

Het wordt vanaf augustus 2020 een aardig stukje lopen vanaf je werk- of studieplek als je even een sigaret wil opsteken. Je zult je buiten de slagbomen moeten begeven, of naar het parkje bij de Kennedylaan - aan de andere kant van de Dommel - moeten gaan.

Het was voor de projectgroep nog lang onduidelijk wat de wettelijke regels precies zijn en hoe die moeten worden geïnterpreteerd, vertelt projectleider Peter van de Burgt. “Eerder kregen we te horen dat het roken niet wenselijk was, later werd duidelijk dat het een strikt verbod zou worden. Het komt er op neer dat er niet mag worden gerookt op terreinen waar onderwijs wordt gegeven, waar studenten actief zijn en waar studenten moeten zijn om zaken te regelen.”

De TU/e gaat in overleg met bedrijven op de campus kijken of daar ook niet mag worden gerookt. Van de Burgt licht toe: “Bij de bedrijven die aan het onderwijsterrein grenzen, zal niet meer mogen worden gerookt, ook niet in de openlucht. Wij, als projectleden, zijn nog aan het kijken waar die grens precies komt te liggen. We hebben eerder al met bedrijven op de campus gesproken en sommige staan positief tegenover een rookverbod, andere weer niet. Ook bij bedrijven op de campus waar studenten stagelopen, mag in principe niet worden gerookt.”

Het rookverbod zal ook gelden in de openlucht bij de woontorens Luna en Aurora. De TU/e spreekt nog met de woningcorporaties over hun beleid voor het roken ín de torens - al heeft de TU/e daar zelf geen zeggenschap over.

Staatssecretaris Paulus Blokhuis van Volksgezondheid gaf onlangs duidelijkheid over de praktische uitwerking van het verbod. Op vrijdag 22 november heeft de Ministerraad ingestemd met het verzenden van de AMvB, het conceptbesluit rookvrije schoolterreinen, naar de Eerste en Tweede Kamer. Naar aanleiding daarvan hebben de projectleden en een jurist aan de TU/e gekeken naar wat dat concreet voor onze universiteit betekent.

Handhaving

De projectleden hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten en hadden al meerdere scenario’s voor implementatie op de plank liggen. Ook over handhaving is nagedacht; het is de bedoeling dat onderwijsinstellingen dit in eigen hand nemen. De projectleider: “We onderzoeken of we de terreinstewards die nu het fiets- en autoparkeren controleren, hiervoor kunnen inschakelen.” 

Die controle zal vooral tijdens college-uren plaatsvinden. Controleurs van de NVWA zullen in principe niet buiten die tijden kijken of ze overtredingen signaleren. Overtredingen kunnen de universiteit overigens een boete opleveren van 4.500 euro.Als er evenementen zijn, kunnen we de controle eventueel bij de organisator neerleggen”, vertelt Van de Burgt.

De TU/e gaat over de handhaving ook nog in gesprek met de gemeente, vertelt de projectleider. “Als medewerkers en studenten buiten de campus gaan staan om te roken, moeten we in overleg met hen kijken of het overlast geeft en wie dan verantwoordelijk is. Denk aan de fietspaden aan de rand van de campus.”

De projectleden hebben wel naar andere universiteiten gekeken hoe zij dit aanpakken, maar dat is volgens hen appels met peren vergelijken. Van de Burgt: “Wij hebben hier toch een vrij unieke situatie met een campus, waar ook nog bedrijven zijn gevestigd en mensen wonen.”

Op de campus wordt nog melding gemaakt van het rookverbod. Hoe en waar die boodschap precies onder de aandacht wordt gebracht, wordt nog bekeken. Het moet in elk geval in het Nederlands - dat schrijft de wet voor -, maar het zal zeker ook in het Engels worden gemeld, verwacht Van de Burgt. De universiteit gaat de TU/e’ers die willen stoppen, een handje helpen door cursussen ‘stoppen met roken’ te faciliteren. Er komen geen rookruimtes in of buiten gebouwen. “We willen het roken op de campus zoveel mogelijk ontmoedigen”, vertelt Van de Burgt. 

De projectgroep biedt het plan van aanpak voor het beleid en de implementatie, inclusief de exacte zone, nog aan de Governance Board Integrale Veiligheid aan (daarin zitten de directies van meerdere afdelingen). Ook komt het op de agenda van de universiteitsraad. De leden daarvan hebben over dit onderwerp instemmingsrecht. Mogelijk dat het plan dan nog op enkele punten wordt aangepast. 

Alle onderwijsinstellingen moeten vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij onderwijsterrein hebben. De Eerste en Tweede Kamer behandelen het besluit in de zogenoemde voorhangprocedure. Op het moment dat de Eerste en Tweede Kamer met het voorstel instemmen, gaat het conceptbesluit naar de Raad van State en die geeft een laatste advies aan de regering. Na verwerking van dat advies wordt het besluit definitief. Alle stukken, waaronder de nota van toelichting, zijn hier te vinden.

Deel dit artikel