Rookzone bij Vertigo. Foto | Monique van de Ven

Nog veel onduidelijk over rookverbod op campus

De TU/e-campus moet in 2020 rookvrij zijn, net als alle schoolterreinen en daarmee ook alle hoger-onderwijsinstellingen in Nederland. Maar hoe ver moet en kan de TU/e daarin gaan, waar kunnen rokers dan nog wél terecht en gelden voor de woongebouwen op de campus andere regels? De TU/e-projectleden die hiermee bezig zijn, moeten nog veel uitzoeken.

door
foto Monique van de Ven

Een geheel rookvrije campus - dat is waarschijnlijk niet haalbaar, zo valt te concluderen uit informatie vanuit het landelijk juridisch overleg tussen universiteiten. In tegenstelling tot schoolpleinen zijn campussen "als het ware bedrijfsterreinen, met diverse eigendoms- en grondposities", citeert Floor van der Heijden, manager Safety, Health, Environment and Radiation aan de TU/e, vanuit die recente informatie. 'Haar’ afdeling (AMVS) is de spil in het projectteam dat het campusbeleid rondom het rookverbod opstelt. De juristen binnen het landelijk overleg spreken volgens Van der Heijden van een complexe situatie, waarin het uitgangspunt waarschijnlijk zal zijn dat universiteiten rookvrije zones gaan aanwijzen. De TU/e heeft al enkele van die zones. 

Een van de complicerende factoren op onze campus is het feit dat er woontorens staan, vertelt Van der Heijden. “Daar is het Burgerlijk Wetboek van kracht; hebben we er dan überhaupt iets over te zeggen? En wat doe je met evenementen die in het weekend plaatsvinden? Hoe zit het met de bedrijven op de campus en tot waar reikt het verbod precies? Tot aan de Dommel, of strekt het van slagboom tot slagboom?” De manager hoopt hier de komende tijd opheldering over te krijgen. Als de - landelijke - Algemene Maatregel van Bestuur bekend is, oftewel het uitvoeringsbesluit van de wet, schept dat ook meer duidelijkheid.

Volgens Van der Heijden is het niet zo dat alle universiteiten en hogescholen straks dezelfde regels kunnen hanteren. “We hebben landelijk overleg met andere universiteiten, maar de situaties verschillen nogal. Neem nu de Universiteit Utrecht, die gebouwen verspreid over de stad heeft. Dat is heel anders dan bij ons, waar alle gebouwen bij elkaar liggen.”

Stewards

Het is ook daarom dat de TU/e een eigen plan van aanpak opstelt en zelf het een en ander uitzoekt. Het projectteam bewandelt verschillende sporen tegelijk, vertelt Van der Heijden. “We hebben landelijk overleg en zoeken zelf zaken uit. We bespreken bijvoorbeeld met Dienst Interne Zaken de mogelijkheid om stewards in te zetten die voor handhaving kunnen gaan zorgen en met medewerkers van het Communicatie Expertise Centrum over de manier om het te communiceren."

De TU/e-manager benadrukt dat onze universiteit "streeft naar een rookvrije generatie. Het is niet onze intentie om rokers te straffen, maar om ze te steunen. We zouden bijvoorbeeld aan het faciliteren van een cursus ‘stoppen met roken’ kunnen denken.”

Sinds 2004 mag er binnen in TU/e-gebouwen niet meer worden gerookt; iedere medewerker heeft recht op een rookvrije werkplek. Op verschillende plekken op de campus zijn al zones waar wel of niet mag worden gerookt.

Het Studentensportcentrum aan de TU/e heeft vooruitlopend hierop onlangs een rookverbod ingesteld, en er is een aparte rookzone gekomen. Communicatiemedewerker Raymond Starke licht toe: “Het was ons eigen initiatief, maar het kwam wel voort uit het idee dat de TU/e de campus rookvrij wil maken. Als sportcentrum hebben we vitaliteit en gezondheid hoog in het vaandel staan, en dat botst met roken. Het is voor ons een kleinere stap en wij kunnen het gemakkelijker verantwoorden. De tijdsgeest is er ook rijp voor. We willen rokers wel de gelegenheid geven, en daarom hebben we net buiten het terras een rookzone ingesteld (zie foto). We geven bezoekers de tijd om er aan te wennen en spreken mensen er vriendelijk op aan. Tot nu toe hebben de meesten er begrip voor.”

En het faculteitsbestuur van Bouwkunde heeft de ingang van Vertigo 'vrij gemaakt' van rook. De asbak is verplaatst en staat nu om de hoek aan het begin van de trappen.

 

 

Deel dit artikel