Vol goede moed 2021 in

De TU/e en ook de redactie van Cursor hebben een turbulent jaar achter de rug. Eind januari schreven we nog dat universiteiten het hoofd koel hielden bij de eerste berichten over het coronavirus. Waartoe het zou leiden, wist toen niemand. De Cursor-redactie sluit na vandaag de site en de socials, om op 4 januari weer op te starten. Binnen ons team gaan ook wat zaken veranderen. Brigit Span en Monique van de Ven, meer dan twintig jaar vertrouwde aanspreekpunten bij Cursor, maken in 2021 een overstap binnen de universiteit.

door
foto Brigit Span

Dat het nummer Roller Coaster van Danny Vera dit jaar op nummer 1 in de Top 2000 staat, zal niemand verbazen. Dit jaar zal voor iedereen hebben aangevoeld als een wild ritje in de achtbaan, waarbij je echter wel vaak alleen in het karretje zat. Online thuiswerken en studeren werd voor medewerkers en studenten de norm en van docenten en ondersteuners werd zeer veel gevraagd. Voor studenten van het vorige collegejaar eindigde dat jaar voor de laptop en de eerstejaars die nu in september van start gingen, moesten hun weg proberen te vinden in een hybride leeromgeving, waarbij het moeilijk was contact aan te knopen met lotgenoten.

Inleveren

Voor de Cursor-redactie was het in maart afgelopen met struinen over de campus, het bezoeken van wetenschappers in hun eigen biotoop op de faculteiten, en het bijwonen van evenementen op de campus. Het studentenverenigingsleven leverde flink in op alle fronten: gezelligheid, studie, sport en cultuur. Zelfs MomenTUm ontkwam niet aan aan afgelasting en moest in de huiskamer gevolgd worden.

Wij lieten ons redactielokaal in het Auditorium onbeheerd achter en staarden elkaar elke ochtend aan in de vaste Skype-meeting van negen uur. Te schrijven was er ruim voldoende, want de coronacrisis bracht een lawine aan restricties met zich mee, die door het College van Bestuur en het Centrale Crisis Team moesten worden vertaald in maatregelen. Ook wilden we graag weten hoe studenten en medewerkers thuis omgingen met het nagenoeg permanent thuiswerken. Het leverde vele mooie en soms ook ontroerende stukken op. De lente leek pas echt begonnen toen in de mei de labs weer beperkt open mochten.

Energie-injectie

Nu dit abnormale jaar op het eind loopt, merken we bij Cursor dat ook onze accu’s bijna leeg zijn en dat iedereen snakt naar een nieuwe energie-injectie. Veranderingen binnen het team zijn ook aanstaande. Begin 2021 verlaat na meer dan 21 jaar Brigit Span de redactie. Ze gaat binnen het Communicatie Expertise Centrum een andere rol vervullen; ze gaat het CvB ondersteunen bij het naar buiten brengen van het corporate nieuws. In maart voegt Monique van de Ven, ook al bijna twee decennia werkzaam bij Cursor, zich bij haar. Ze zullen zeker gemist worden, maar we wensen beiden veel  succes in hun nieuwe functies. Nieuw bloed in vorm van redactrice Lydia van Aert, staat al klaar om de redactie aan het begin van het nieuwe jaar te voorzien van een frisse blik op de organisatie en onze journalistieke werkzaamheden.

De hele redactie wenst medewerkers en studenten een mooie Kerst en een liefdevol uiteinde van 2020. Laten we proberen uit dit jaar de goede dingen in onthouden, zoals de enorme daadkracht, energie en creativiteit die het op allerlei plaatsen binnen onze universiteit heeft losgemaakt. Dat maakt dat we met goede moed het jaar 2021 in kunnen gaan.

Deel dit artikel