Dienstfietsen moeten TU/e-medewerker uit de auto halen

Dienstfietsen moeten TU/e-medewerker uit de auto halen

De TU/e heeft zestien bedrijfsfietsen aangeschaft, voor medewerkers te leen voor vervoer op zowel de campus als naar afspraken elders in de stad. Het is een van de projecten waarmee de universiteit duurzaam vervoer wil promoten en ondersteunen. De komende jaren wordt vooral ingezet op de fiets.

Een dienstfiets bleek op het wensenlijstje te staan van verschillende medewerkers die in april 2016 de mobiliteitsenquête van de TU/e invulden. Diverse faculteiten en diensten bleken, los van elkaar, eerder al wel fietsen te hebben aangeschaft, “maar daarop kun je nog wel eens misgrijpen. Of je kijkt opeens tegen een lekke band aan”, schetst Bert Verheijen van Dienst Huisvesting. “Dat willen we nu goed en locatiegericht gaan regelen.” Hij hoopt dat vooral medewerkers die nu met de auto naar de campus komen met het oog op een latere afspraak elders in de stad, dankzij de aanwezigheid van de bedrijfsfietsen vaker voor ander woon-werkvervoer zullen kiezen.

De zestien witte fietsen krijgen een plek bij Flux, Traverse, het Paviljoen, Vertigo, Helix en tussen MetaForum en Gemini. Wie (kosteloos) een fiets wil lenen, kan zich vooraf melden bij de receptie van een van deze gebouwen. Na invullen van een beknopt formulier krijgt de lener vanuit de receptie de sleutel mee; de bedoeling is dat de fiets na gebruik op dezelfde plek weer wordt gestald. Dienst Interne Zaken (DIZ) draait op voor de rekening bij eventuele mankementen of diefstal; van de gebruiker wordt wel verwacht dat hij of zij deze even méldt.

Op een later moment kunnen de fietsen mogelijk ook online worden gereserveerd, “maar we willen hier nu zo snel mogelijk, op een laagdrempelige manier, mee starten”, aldus Simone Vonken, beleidsmedewerkster bij DIZ. Ze sluit niet uit dat, als de dienstfietsen in trek blijken, de collectie op termijn wordt uitgebreid met méér en mogelijk ook andersoortige tweewielers.

Vorig jaar was de TU/e nog in gesprek met Hopperpoint, maar vooral vanwege de kosten zag de universiteit af van deze samenwerking. Bij dit deelfietssysteem mag de gebruiker de fiets bovendien op een andere locatie stallen dan waar hij deze heeft opgepikt. “Het is al met al ook net een ander systeem dan wij voor onze campus voor ogen hadden, gericht op medewerkers”, zegt Verheijen.

Fietsreparatiepalen

De TU/e probeert de (potentiële) fietsers onder haar medewerkers ook op ándere manieren te motiveren en faciliteren. Zo krijgt de recente pilot met de mobiele fietsenmaker op het Laplaceplein een structureel vervolg; campusbewoners met ‘fietspech’ kunnen hier elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur terecht voor reparaties.

Verder zijn vier nieuwe fietsreparatiepalen aangeschaft, waarmee TU/e’ers zelf kleine reparaties kunnen uitvoeren. Deze krijgen in de loop van deze week een plek in de stalling tussen MetaForum en Gemini, onder de overkapping bij Flux, onder de loopbrug bij Matrix en bij het Auditorium. De reparatiepaal die op laatstgenoemde locatie al in gebruik was, verhuist naar het Paviljoen.

Ook is de TU/e al langer bezig met het vervangen van alle fietsenstallingen op de campus door rekken met voorvork-ondersteuning, met minder kans op beschadiging aan de fietsen. Op dit moment loopt een Europese aanbesteding voor nog eens vier- tot vijfduizend (vervangende en extra) fietsparkeerplaatsen, waarvoor dit jaar op de begroting zo’n honderdduizend euro is vrijgemaakt. De TU/e streeft naar in totaal zo’n 8.600 fietsparkeerplaatsen op de campus - ongeveer de helft van het aantal studenten en medewerkers.

Onder andere aan de zuidkant van het Auditorium worden de rekken komend najaar vervangen (aan de noordzijde is dit al gebeurd). Verder komt er onder meer extra fietsparkeercapaciteit bij Flux. Dienst Huisvesting gaat daarnaast in gesprek met een landschapsarchitect die zich mag gaan buigen over een passende fietsenstalling bij grand café De Zwarte Doos.

Binnenkort krijgt de TU/e uiteenlopende typen fietsenrekken van verschillende aanbieders op proef. Deze worden beoordeeld door deskundigen uit eigen huis, maar ook de gemeenschap wordt om haar mening gevraagd. Wie de stallingen mee wil testen, kan hiervoor van 21 tot en met 27 juni op werkdagen (van 08.30-10.00 en van 12.00-14.00 uur) terecht bij de kiosk op het Laplaceplein. Fietsers krijgen hierover een korte vragenlijst voorgelegd.

Deel dit artikel