Neuron open in februari, plus update bouwprojecten

In februari verwacht Real Estate dat het gebouw Neuron aan het Laplaceplein in gebruik kan worden genomen. Dat betekent een eigen ruimte voor AI-instituut EAISI en het beschikbaar komen van veel extra onderwijsruimte. Een nieuwe uitdaging is het zoeken naar een geschikte locatie voor de bouw van een nieuwe cleanroom. Die komt in de directe omgeving van Flux.

door
illustratie V Architectuur / Vingt6

Ook de bouwactiviteiten die op dit moment op het TU/e-terrein plaatsvinden, ondervinden in meer of mindere mate de problemen waar de gehele Nederlandse bouwwereld mee te kampen heeft. Dat wil zeggen een tekort aan materialen en aan personeel dat de werkzaamheden kan uitvoeren.

Volgens Jan-Willem Schellekens, hoofd van het projectbureau van Real Estate, heeft het bij de oplevering van Neuron (het voormalige Laplacegebouw, waar als laatste de faculteit Industrial Design in gehuisvest was) geresulteerd in een uitloop van zo’n vier maanden. Schellekens: “Het is een hele uitdaging, maar vanaf het derde kwartiel heeft de universiteit er dan dankzij de inzet van velen een prachtige faciliteit bij.”

Extra onderwijsruimtes

Neuron wordt onder meer het nieuwe onderkomen voor het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute (EAISI) en daarnaast gaat het studenten en medewerkers veel extra onderwijsruimtes opleveren. Zo bevat het gebouw straks twintig OGO-ruimtes, vijftien onderwijszalen en komen er vijfhonderd studieplekken bij voor studenten. Schellekens wijst erop dat ook de loopbrug richting het naastgelegen Traverse weer zal worden opengesteld. “Traverse wordt nu deels gebruikt door de faculteiten Mechanical Engineering (ME) en Biomedical Engineering (BmE), maar daar hebben we inmiddels ook al veertig OGO-ruimtes gerealiseerd.”

Of Traverse op termijn ook een vergelijkbare renovatie als die van Neuron zal ondergaan, is volgens Schellekens nu nog niet aan de orde. “We hebben daar vorig jaar met de inhuizing van ME en de realisatie van de OGO-ruimtes onder meer al wel nieuwe ventilatie aangebracht.”

Lees door onder de illustratie.

Asbestsanering

De omvangrijke renovatie van Gemini, het eigenlijke onderkomen van ME en BmE, die vorig jaar van start ging, verloopt volgens Schellekens voorspoedig. “Al moeten we bij de sloopactiviteiten in dit gebouw ook weer nadrukkelijk rekening houden met een veilige asbestsanering. Maar dat was het geval bij alle gebouwen die we de afgelopen jaren op de campus hebben gerenoveerd. Het fijne is dat we de uitwerking van het technisch ontwerp hier al parallel aan kunnen laten lopen.”

De renovatie van Gemini valt in twee delen uiteen: eerst startend met Gemini-Noord, waar veel van de labs van ME zich bevinden, en straks Gemini-Zuid, waar onder andere ook BmE gehuisvest is. Schellekens: “De labs die in Gemini-Noord zaten, komen daar ook weer terug, maar daarnaast maken we er nog vijf nieuwe onderwijszalen en zestien OGO-ruimtes in.” In 2024 zal Gemini-Noord naar verwachting worden opgeleverd en in 2027 moet dit omvangrijke renovatieproject volledig zijn afgerond, vertelt het hoofd van het projectbureau.

Cleanroom

Inmiddels heeft zich een nieuwe uitdaging aangediend voor Real Estate: het zoeken naar een locatie voor nieuwbouw direct in de buurt van Flux, waar Electrical Engineering en Applied Physics & Science Education in zitten. De hoofdfunctie voor dat nieuwe gebouw wordt het onderbrengen van de nieuwe cleanroom van de universiteit.

Volgens Schellekens is de oude cleanroom, die achter Flux is ondergebracht in het gebouw Spectrum, inmiddels al twintig jaar dag en nacht en 365 dagen per jaar in gebruik en daarmee toe aan vervanging. “We zijn al een tijdje bezig met de verschillende (technische) vooronderzoeken. Een van de belangrijke keuzes die we hierbij moeten maken is het vinden van de juiste locatie, rekeninghoudend met onder andere ons netwerk aan loopbruggen en de trillingsgevoeligheid van de uiteindelijke locatie. Of die gevonden gaat worden op de parkeerplaats van Flux, zoals Cursor te horen kreeg, staat volgens Schellekens zeker nog niet vast. “We bekijken meerdere opties.”

Breedplaatvloeren

De huidige cleanroom kwam enige jaren terug in het nieuws omdat in Spectrum dezelfde breedplaatvloeren waren toegepast als in de parkeergarage bij Eindhoven Airport, waarvan nog voor die in gebruik werd genomen een deel instortte. Schellekens laat weten dat de vloeren in Spectrum, conform de afgestemde werkwijze met de specialisten op dit gebied en de gemeente, tweemaandelijks worden gemonitord en daarbij zijn volgens hem geen afwijkingen geconstateerd.

“Bij de latere renovatie van Spectrum worden dan direct de best passende maatregelen genomen op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten”, zegt Schellekens, “waarbij we veel zullen afstemmen met onze faculteit Built Environment.”

De vastgestelde huisvestingsratio van 14 procent, wat betekent dat de universiteit jaarlijks niet meer dan dat percentage van het totaalbudget mag uitgegeven aan huisvesting, wordt door alle lopende bouwprojecten niet overschreden, zegt Schellekens tot besluit.

Deel dit artikel