VVD-fractie: ‘Laat golfbaan TU/e wijken voor studentenhuisvesting’

De Eindhovense VVD-fractie roept vanavond in een motie de gemeente en de TU/e op om het gesprek aan te gaan over de golfbaan op sportpark De Hondsheuvels. De VVD vindt dat de golfbaan plaats moet maken voor de bouw van studentenhuisvesting. Want het oplopend kamertekort wordt volgens de VVD mede veroorzaakt door de stijgende toestroom van internationale studenten aan de TU/e en de ambitie van de universiteit om sterk te gaan groeien. Wim Koch, directeur van het Studenten Sportcentrum, noemt het een "volkomen onzinnig plan".

Update: De motie van de VVD-fractie kreeg gisteravond, 14 maart, geen bijval van andere partijen. Volgens een verslag in het Eindhovens Dagblad vroeg raadslid Niels Groot (CDA) zich af of het gangbaar is dat een politieke partij besluit of er woningbouw moet komen op de grond van een ander. Groot pleitte er in 2019 op de site van Cursor overigens zelf voor dat de TU/e en Fontys hun campussen moesten opengooien voor studentenbewoning. Fractievoorzitter Patrick van Tuijn van de PvdA nam het op voor de huidige gebruikers van het terrein: golfvereniging De Club en volleybalvereniging Hajraa.


Volgens de VVD-fractie kent Eindhoven een groot en nog altijd oplopend kamertekort. Hilko Werkman, commissielid bij de VVD, zegt dat dit tekort nu zo’n 1500 wooneenheden bedraagt en volgens hem zijn de mogelijkheden voor kamerbewoning in de afgelopen jaren steeds verder aan banden gelegd. Ondanks dat groeiende tekort aan kamers zet de TU/e volgens Werkman al jaren in op het werven van meer (buitenlandse) studenten en heeft de universiteit vorig jaar de ambitie uitgesproken om de komende jaren fors verder te willen groeien; de zogeheten schaalsprong.

Rol TU/e

De VVD-fractie vindt daarom dat de TU/e een grotere rol moet pakken bij het terugdringen van het kamertekort. In de motie die deze avond tijdens de raadsvergadering wordt ingediend, roept de VVD het College van B&W op om samen met de TU/e te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om studentenwoningen te bouwen op de plek waar het Studenten Sportcentrum nu nog een golfbaan heeft. Die beslaat een groot oppervlak, zo'n twee tot drie hectaren, en bevindt zich ten noorden van het sportcentrum aan de andere kant van de Onze Lieve Vrouwestraat. Al ruim twintig jaar is de golfbaan onder meer de thuisbasis van de studentengolfvereniging De Club, waar volgens de site van de vereniging momenteel 146 leden bij zijn aangesloten.

Op de vraag waarom juist de VVD een golfbaan wil opofferen voor meer studentenhuisvesting, zegt Werkman: "Door onze linkse vrienden in de raad werd in eerste instantie ook wat lacherig op onze motie gereageerd. Maar onze fractie is van mening dat het kamertekort een groot maatschappelijk probleem is voor Eindhoven, dat in de toekomst nog groter zal worden, en dat de belangen van een studentensportvereniging die twee avonden in de week gebruikmaakt van een groot terrein vlak naast de universiteit, daar niet tegenop weegt." Volgens Werkman zou het de wereld op zijn kop worden als de linkse partijen in de raad vanavond tegen de motie zouden stemmen.

Onzinnig plan

Wim Koch, directeur van het Studenten Sportcentrum, zegt niet te weten van de motie, maar betitelt die direct als een “volkomen onzinnig plan”. Volgens Koch is het sportcentrum eigenaar van het terrein en wordt de baan zeker niet alleen maar gebruikt De Club. “Ook het Golfcentrum Eindhoven, een stichting die onder het sportcentrum valt, maakt er de hele week gebruik van”, aldus Koch. “Daar zijn driehonderd mensen bij aangesloten, die er komen oefenen en we geven er bijvoorbeeld ook clinics voor scholen. De baan is bij die groepen zeer populair, er gebeurt daar heel veel en die activiteiten komen nu aan het begin van het voorjaar weer op gang.”

Koch zegt dat de indieners van de motie zich slecht hebben geïnformeerd over de werkelijke situatie en noemt het “een voorstel voor de bühne”. Dat het terrein ook een duidelijke sportbestemming heeft is volgens hem ook over het hoofd gezien. “Daarbij komt nog dat het bebouwen van die plek de doodsteek zou betekenen voor het Hajraa-buitenvolleybaltoernooi. Een zeer succesvol evenement, dat elk jaar veel studenten trekt en waar de hele stad veel profijt van heeft. Dit gaat dus nooit gebeuren.”

De Club

Mark van der Velden, student Technische Bedrijfskunde bij Fontys en voorzitter van De Club, zegt dat het voor zijn vereniging natuurlijk niet ideaal is als de golfbaan op termijn zou moeten wijken voor de bouw van studentenwoningen. "Op deze baan kunnen we op maandagen en woensdagen mooi oefenen op onze eigen stek en het is ook de ideale locatie om studenten die in golf geïnteresseerd zijn, er voor de eerste keer mee in aanraking te laten komen. Dat gaat hier beter dan bijvoorbeeld op golfclub De Gulbergen, waar we onze wedstrijden spelen. Het grootste pluspunt is natuurlijk dat onze golfbaan direct naast de campus ligt, want voor De Gulbergen moet je twintig minuten fietsen."

Maar hij begrijpt de overwegingen als naar de golfbaan gekeken wordt als een mogelijke locatie voor studentenhuisvesting. "Dat is in Eindhoven inderdaad een groot probleem, wat ik ook zelf heb ervaren bij het zoeken naar een kamer, dus die belangen moet je afwegen tegen elkaar. Als vereniging zullen we het wel overleven, maar het maakt het werven van nieuwe leden wel moeilijker. Het zou mooi zijn als er middenweg te vinden was." Die ziet hij in de bouw van indoor golffaciliteit, eventueel in de buurt van het sportcentrum, maar over hoe realistisch dat is kan hij geen uitspraak doen.

Hajraa      

Zoals Koch al aangaf zal het ongetwijfeld een groot probleem worden voor studentenvolleybalvereniging Hajraa. Elk jaar wordt in juni van de golfbaan gebruikgemaakt door Hajraa voor het houden van hun jaarlijkse internationale volleybaltoernooi, waar zo'n vijfduizend studenten aan deelnemen. Op de golfbaan wordt dan een groot deel van de benodigde honderd speelvelden uitgezet (zie de foto hieronder).

Hajraa-voorzitter Joppe Wiegers, Fontys-student Technische Wiskunde, wordt wat overvallen door het nieuws over de motie. "Dit was bij mij en het huidige bestuur zeker nog niet bekend, maar mocht de golfbaan niet beschikbaar zijn in de toekomst, dan zou dat een enorme impact hebben op ons buitentoernooi. Op die plek zetten we voor zover ik weet zo'n dertig tot veertig speelvelden neer. Als voorzitter moet ik het dit jaar voor het eerst organiseren. Van mijn voorgangers hoorde ik echter al dat, gekeken naar het animo om deel te nemen aan ons toernooi, zij al vaak voortijdig de inschrijving moesten stopzetten, omdat de capaciteit er niet meer is om nog verder te groeien qua aantal deelnemers. We zitten dus al aan de grens en mogelijkheden om uit te wijken naar andere plekken zijn er dus niet. Dus zou dit ooit werkelijkheid worden, dan heeft Hajraa absoluut een probleem."  VVD-commissielid Werkman kent het toernooi en zegt het ook een "heel mooi jaarlijks evenement" te vinden, maar ook in dit geval moeten belangen tegen elkaar worden afgewogen vindt hij. 

Lees verder onder de foto.

De VVD-fractie denkt dat op de golfbaan enkele honderden studentenwoningen te realiseren zijn en bepleit vanavond in hun motie dat het belang van studentenhuisvesting groter is dan dat van een studentengolfbaan. De afspraken die hier mogelijk uit voortvloeien zouden volgens de VVD-fractie moeten worden vastgelegd in het nog te herijken Convenant Studentenhuisvesting, dat twee jaar geleden werd opgesteld en ondertekend door diverse partijen, waaronder de TU/e.

Daarin werd toen afgesproken om 2840 nieuwe studentenwooneenheden te hebben gerealiseerd in 2028. Werkman: "Bij het afsluiten van dat convenant is toen al besloten om het voor het einde van 2022 te herijken. Dat herijken is echter nog altijd niet gebeurd en we willen dan ook graag van verantwoordelijk wethouder Mieke Verhees weten wanneer dat wel wordt gedaan. Gezien alle ontwikkelingen die zich de afgelopen twee jaar hebben voorgedaan op de woonmarkt en bij de toename van studenten is zo'n herijking zeker nodig."  

Deel dit artikel