door

Waar gaat het pijn doen?

12/10/2020

Verwarring. Vorige week woensdag 7 oktober ontving ik een mail met daarin de Strategie Update van ons College van Bestuur. Er waren excuses aan toegevoegd, want het zou kunnen dat ik dit bericht tweemaal had ontvangen. Dat klopte, want op vrijdag 2 oktober was de update tussen de Russische gezelschapsdames en Nigeriaanse gelukzoekers in mijn junkmail beland. Dat kan nooit de intentie van het CvB zijn geweest. Wat werd er geüpdatet?

Het op de verkeerde plek terechtkomen van het mailtje van het CvB zal ongetwijfeld te maken hebben met de strakker afgestelde spamfilters waar Cursor half augustus al over schreef. Om dit soort foutjes te voorkomen moest er na de overgang naar Office 365 nog wat gesleuteld worden aan de instellingen van het mailsysteem Copernica, en dat is blijkbaar nog niet helemaal gelukt.

Maar vooruit, we gaan geen spijkers op laag water zoeken, het zijn hectische tijden en er zaten interessante weetjes in de update. Een bericht had betrekking op een bijeenkomst van het CvB met de decanen en de directeuren bedrijfsvoering. Precies een maand geleden hebben die gezamenlijk vooruitgeblikt naar wat de gevolgen van de coronacrisis kunnen zijn voor de universiteit. Wat gaat het allemaal betekenen voor de verdere uitvoering van onze Strategie 2030?

Helaas ontbrak Cursor op de lijst van genodigden en werd over de bijeenkomst in vrij algemene termen verslag gedaan. We moeten de gaten dus zelf een beetje invullen. Collegevoorzitter Robert-Jan Smits en Philip de Goey, decaan van Mechanical Engineering, deden die elfde september een eerste voorzet. Ze presenteerden 'enkele suggesties om wat strikter op bepaalde strategische prioriteiten te focussen met het oog op de impact van COVID-19'.

Specifieker werd het niet, want de vraag is natuurlijk: wat moet de komende jaren noodgedwongen de ijskast in en wat gaat wel door? Oftewel, waar gaat het straks pijn doen? Ik weet niet of decaan De Goey doelbewust als co-presentator optrad, maar die zal zeker niet willen dat de renovatie van Gemini hierdoor weer vertraging gaat oplopen, zoals in 2015 het geval was. Decanen en directeuren gingen aansluitend brainstormend aan de slag, zo lezen we.

Rector Frank Baaijens presenteerde vervolgens een overzicht van de financiële situatie en de vier factoren die daarbij doorslaggevend zijn: het aantal studenten, de docent-student ratio, de infrastructuur (zoals nieuwe gebouwen) en het niveau van de ondersteuning. Baaijens vertelde zijn toehoorders dat het heel moeilijk wordt om de docent-student ratio onder de 1 staat tot 20 te houden als er straks meer dan 13.000 studenten rondlopen aan de TU/e. Oplossingen om daar een stokje voor te steken - mocht dat noodzakelijk zijn - kwamen nog niet aan bod. Moeten we denken aan weer meer  opleidingen met een numerus fixus? De drie die er dit jaar een hadden, hebben elk hun instroomlimiet niet behaald.

Natuurlijk moest er ook nagedacht worden over de financiën. Hoe kunnen we geld besparen? Uitstellen van bepaalde bouwprojecten? Gaan we een pas op de plaats maken met enkele innovatieve onderwijsprojecten? Even op de rem met de verdere uitrol van onze instituten? Of moet de omvang van ons personeelsbestand onder de loep worden genomen? We lezen er helaas niets over.

En hoe zouden we meer geld kunnen binnenhalen? Het vragen aan de minister, aan het bedrijfsleven, of kijken of er nog meer subsidies te halen zijn uit de Europese vleespotten? Of wellicht moeten we hopen dat eind dit jaar de grote prijs van de Postcodeloterij op 5612 AZ valt en de TU/e een lot heeft? Die grap zie ik ESA-directeur Patrick Groothuis nog wel maken om de sfeer wat te ontspannen.

Collegevoorzitter Smits stelde tot slot voor om de strategische discussie in het vervolg op een andere manier te organiseren, om daarmee de keuzes die voor het meerjarenbudget gemaakt moeten worden, soepeler te laten verlopen. De bijeenkomst zal toch niet in een Poolse landdag zijn ontaard? Nee zeker niet; het was een inspirerende middag, zo wordt afsluitend gemeld. Wordt vervolgd! Toch jammer dat Cursor er niet bij was.

Deel dit artikel