Renovatie Hoofdgebouw begroot op 75 miljoen

De kosten voor het renoveren van het Hoofdgebouw zijn begroot op 75 miljoen euro. De renovatie van het onderkomen van Werktuigbouwkunde, Gemini Noord en Zuid, is met drie jaar uitgesteld tot 2021. Dat staat in de voortgangsrapportage over het huisvestingsplan Campus 2020.

In november 2014 werd deze nieuwe vorm van rapporteren over het huisvestingsplan al voorgelegd aan de Raad van Toezicht en vorige week kwam de nota voor het eerst voorbij in de vergadering van de universiteitsraad. De rapportage is opgesteld door Dienst Huisvesting en gaat tweemaal per jaar inzicht verschaffen in de voortgang van de bouwprojecten en de daarbij behorende financiën.

Volgens het financiële overzicht van november 2014 zijn de kosten voor de renovatie van het Hoofdgebouw begroot op 75 miljoen euro. De sloop- en asbestsanering van het pand startte begin dit jaar en eind 2018 moet het gerenoveerde gebouw worden opgeleverd.

De bouw van Flux, waar begin dit jaar Technische Natuurkunde en Electrical Engineering introkken, heeft de universiteit bijna 60 miljoen euro gekost. In het voortraject daarvan moest N-laag gesloopt worden, dat kostte 3 miljoen.

De renovatie van Gemini Noord en Zuid, waarvan de start gepland stond voor 2018, is met drie jaar uitgesteld. Verwachte kosten daarvoor: zo'n 40 miljoen euro. Volgens bestuursvoorlichter Barend Pelgrim is het uitstel van de renovatie van Gemini onderdeel van het besluit om met de renovatie van het Hoofdgebouw van start te mogen gaan. Het zal volgens hem ook zorgen voor meer rust in de huisvestingsnorm van de TU/e.

Decaan Philip de Goey is niet blij met het uitstel. “Het bestaande gebouw wordt steeds lastiger te onderhouden", aldus De Goey. "Met Dienst Huisvesting proberen we de meest dringende zaken goed te onderhouden, vooral de ruimtes en de infra waar experimenten worden uitgevoerd, zodat de veiligheid gewaarborgd blijft. We hopen dat hier voldoende budget voor beschikbaar blijft.”

Volgens de nota zal de huisvestingsnorm -het procentuele deel van de begroting dat jaarlijks door de TU/e aan huisvesting wordt uitgeven- dit jaar met 14,7 procent het hoogst zijn. De jaren daarna zal het weer langzaam teruglopen naar het door de TU/e vastgestelde maximum van 14 procent. In juni 2014 kwamen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht overeen dat die norm enkele jaren overschreden mag worden.

Aandacht is er ook voor een operatie die al jaren terug van start is gegaan: het terugbrengen van het aantal vierkante meters. Volgens de nota was er in 2006 nog 334.000 vierkante meter Bruto Vloer Oppervlak (BVO). In 2020 zal dat zijn teruggebracht tot 265.000 vierkante meter, een daling van 21 procent.

Tussen 2014 en 2020 moet dan nog 68.000 vierkante meter verdwijnen, waarbij het grootste gedeelte -66.000 vierkante meter- op het conto van kantoorruimte komt. Het aantal vierkante meters voor onderwijs en onderzoek zal in die periode nauwelijks dalen: van 65.000 naar 63.000 vierkante meter. Volgens de opstellers van de nota is deze verlaging goed op te vangen door ruimere openingstijden en een betere verroostering van onderwijsruimten.

Inmiddels wordt ook gewerkt aan een strategie voor het TU/e Science Park 2040. De eerste resultaten daarvan moeten nog dit eerste kwartaal beschikbaar komen.

Deel dit artikel