Kjeld Beeks.
door

UR | Excellente onduidelijkheid

24/01/2013

Onduidelijkheid is dit jaar een kenmerkend woord waar wij planmatige Nederlanders niet van houden. Helaas gaan veel studenten dit nieuwe jaar in met precies dat.

Het kabinet is nog niet heel duidelijk geweest met de precieze invulling van zijn onderwijsplan. Dit hoor ik tenminste bij mijn medestudenten. Velen weten bijvoorbeeld nog niet goed wanneer ze wel en niet studiefinanciering krijgen. Veel feiten moeten dit nieuwe jaar, hoe pijnlijk ook, voor alle studenten goed duidelijk worden.

Ouderejaars studenten kampen met deze problemen. Vooral de grote planning van de komende jaren hoor ik als belangrijk punt. Veel van hen proberen de bachelor snel te halen om nog in aanmerking te komen voor de ‘september 2014’-deadline voor studiefinanciering voor de master.

Het eerste probleem voor ouderejaars is om dit voor zichzelf duidelijk te krijgen. Velen weten nog niet goed wat de kabinetsplannen concreet inhouden. Dit levert vooral problemen op met vakken die gaan wegvallen door het Bachelor College. Dit jaagt vooral tweede- en derdejaars op. Ook over deze vakken bestaat de nodige onduidelijkheid: ze worden vaak nog wel getentamineerd, maar niet meer gegeven.

Excellentie, daar streeft het huidige kabinet naar met de huidige onderwijsplannen. Door alle onduidelijkheid wordt het studenten moeilijk gemaakt om hun studie te plannen. Ik zie mezelf als een ambitieuze student die ook veel buiten de studie om wil doen. De onderwijsplannen bemoeilijken deze ambities. Terwijl die juist voor die ‘excellentie’ zouden kunnen zorgen bij mij. En met mij vele andere studenten natuurlijk.

Er is nog steeds geen voorstel over het leenstelsel de Kamers gepasseerd. De universiteitsraad zal met een kritisch oog kijken naar alle komende maatregelen van de overheid en die van het College van Bestuur, om de kwaliteit van de TU/eUR | Excellente onduidelijkheid hoog te houden. Als Eindhovense Studentenraad proberen we op allerlei manieren alles duidelijk te houden voor alle TU/e-studenten, zodat ze verantwoorde keuzes kunnen maken over hun toekomst.

De overheid mag dan wel excelleren in onduidelijkheid, zelfs in slechtere en onduidelijke tijden moeten we proberen onze TU/e beter te maken dan ze al was!

Deel dit artikel