door

UR | Meer doen aan diversiteit

04/11/2019

Begin oktober bezocht een commissie van de NVAO onze universiteit in het kader van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). Een bezoek dat van grote invloed kan zijn op de toekomst van de TU/e. Drie dagen lang werden de vragen van de commissieleden zo goed mogelijk beantwoord. Zij beoordelen straks of de kwaliteit van ons onderwijs voldoende gewaarborgd kan worden. Er werd ook vragen gesteld over de diversiteit binnen onze instelling.

Het onderzoekspanel dat gestuurd wordt vanuit de NVAO, beoordeelt die kwaliteitsvraag aan de hand van zogeheten standaarden. Voor alle standaarden moet de universiteit een voldoende scoren om een positief besluit tot ‘erkenning ITK’ te krijgen. Het eerste bezoek is al geweest. De commissieleden verzamelden hierbij veel informatie bij een breed scala aan vertegenwoordigers van onze universiteit.

Eind november vindt het tweede bezoek van de commissie plaats en op basis van hun eerste bezoek is bepaald welke trails dan centraal staan. Er zijn er vier gekozen: de kwaliteitsafspraken (‘hoe wordt het geld van de basisbeurs van studenten besteed aan de verbetering van de onderwijskwaliteit’), past performance (‘hoe is er in het verleden gepresteerd’), wat zijn de gevolgen van de studentengroei en hoe staat het met de diversiteit.

Aangezien dat laatste onderwerp binnen mijn interessegebied ligt, werd ik bij het eerste verkennende bezoek gevraagd voor één van de studentenpanels met de focus daarop. We hadden een aantal punten bedacht om over te praten, maar alle commissieleden bleken hun eigen insteek aangaande dit onderwerp te hebben, waardoor er interessante gesprekken opbloeiden.

Concrete acties

Zo kaartten wij aan dat het jammer is dat onze bestuurders heel vaak benadrukken dat de ondersteuning van diversiteit o zo belangrijk is, maar dat concrete acties vaak achterwege blijven. Zie bijvoorbeeld de Centrale regeling selectie, waarin staat dat onderzocht wordt in hoeverre iemands sociaal-economische achtergrond invloed kan hebben op diens toelating tot een van onze opleidingen met een numerus fixus. Goede zaak, we willen aan onze universiteit geen specifieke groepen uitsluiten! In de praktijk wordt dit onderzoek echter niet uitgevoerd, omdat die data niet verzameld kunnen worden in verband met privacy.

Voor wat betreft de verdere visie van ons bestuur aangaande diversiteit: het valt op dat er vaak alleen over nationaliteit en gender wordt gesproken. Begrijp me goed, het is enorm belangrijk dat mensen van alle nationaliteiten en met alle genderidentiteiten een gelijkwaardige plek hebben op onze universiteit. Maar het is jammer dat vaak niet wordt meegenomen dat er ook diversiteit bestaat qua leermethodes, religie, onderwijsachtergrond, talent, persoonlijkheid en nog veel meer. Worden deze soorten van diversiteit onderzocht en gestimuleerd? Zo ja, hoe dan?

Streefgetallen

En als we het hebben over nationaliteit en gender, praten we doorgaans alleen over percentages en streefgetallen. Maar hoe is het nu echt om aan onze universiteit en binnen ons onderwijs een minderheid te zijn? Hoe zorgen we ervoor dat die vrouwelijke studenten en medewerkers die we zo graag willen hebben, ook willen blijven?

Commissievoorzitter Ramses Wessel gaf aan dat dit de eerste keer was dat een gesprek over dit onderwerp uitliep. Voor ons een indicatie dat de gesprekken interessant waren voor de commissieleden. En dat wordt nog eens bevestigd door het feit dat diversiteit op de agenda staat voor het tweede bezoek eind november. Een oplossing voor het probleem dat er weinig concrete acties worden uitgevoerd, wordt nu onderzocht door twee van onze fractieleden.

Als eerste lijkt het ons een goed plan om een TU/e-breed diversity projectteam samen te stellen met daarin medewerkers van allerlei diensten en ook studenten. Nu is dit onderwerp ondergebracht bij slechts één persoon, hoogleraar en Diversity Officer Eva Demerouti. Zo’n projectteam gaat er dan voor zorgen dat bij alle processen en beleidsstukken die in de toekomst nog aan de orde komen, er voldoende aandacht wordt besteed aan de concrete gevolgen die zo’n proces of beleidsmaatregel heeft voor de diversiteit.

Deel dit artikel