Jard van der Lugt. Foto | Tom Kölker
door

UR | Het klachtenkompas

12/12/2014

Studenten hebben altijd wat te klagen. Soms onzin, maar vaak ook gegronde klachten. Variërend van klachten over de inhoud van een vak of over een tentamen, over fietsenstallingen, catering, roosters, clickers, videocolleges, tussentoetsen en ga zo maar door. Een willekeurige student weet alleen vaak niet wat hij of zij met die klacht kan doen. Binnenkort kunnen zij via het online klachtenkompas makkelijker zien waar ze terecht kunnen met hun klacht.

Per faculteit zijn er verschillende instanties waar de klacht terecht zou moeten komen en daar is geen eenduidig beleid in. Tevens heeft de komst van de centraal geregelde vakken zoals USE ervoor gezorgd dat studenten niet meer naar de onderwijsadministratie van hun eigen faculteit kunnen gaan met klachten. Zoeken op de TU/e-site levert ook nagenoeg geen resultaten op. Studenten met relevante klachten kunnen dus erg moeilijk vinden waar ze terecht kunnen. Met als resultaat dat er ontevreden studenten zijn die zich niet gehoord voelen en er veel dingen fout gaan die niet worden opgemerkt door de diensten van de TU/e, terwijl deze vaak gemakkelijk op te lossen zijn.

Groep-één wil ervoor zorgen dat de studenten weten waar ze met hun klachten terecht kunnen, door een site te ontwikkelen waar je kunt vinden wie je kunt benaderen met je klacht. Elke student, ongeacht van welke faculteit of studiefase, kan daarin vinden bij wie hij of zij moet zijn. Hierdoor zullen de diensten van de TU/e bij herhaalde klachten eerder kunnen ingrijpen.

Via het klachtenkompas, dat binnenkort online gaat, kun je vinden waar je jouw klacht kwijt kunt. Het werkt heel simpel. Zoek jouw klacht op en volg het doorlinkmenu. Na verschillende keuzes kom je uit bij een mailadres waar jij jouw klacht naartoe kunt sturen. Klik op het mailadres en stuur direct een mailtje naar degene die jouw klacht kan behandelen. Als je klacht niet in het overzichtsmenu staat, kun je een mailtje sturen naar Groep-één en dan gaan wij je verder helpen. Wij hopen dat er hierdoor meer duidelijkheid komt voor de studenten met betrekking tot het afhandelen van klachten.

En natuurlijk is het klachtenkompas niet alleen voor klachten! Ook vragen, feedback en opmerkingen kunnen via het kompas hun bestemming vinden.

Deel dit artikel