Harold Weffers. Foto | Bart van Overbeeke
door

UR | Uit de lengte of uit de breedte

12/12/2012

Een van de wettelijke bevoegdheden van een universiteitsraad is het recht om jaarlijks advies uit te brengen over de begroting van de instelling. Dit proces verloopt nu open en transparant, in samenwerking met het CvB en DFEZ. Maar dat was wel eens anders...

De UR heeft voor het advies over de begroting jaren geleden een commissie in het leven geroepen en deze belast met het voorbereidende werk om zodoende effectief en efficiënt tot een weloverwogen advies te kunnen komen. Dit advies is gebaseerd op de informatie zoals deze door het College van Bestuur en Dienst Financiële en Economische Zaken (DFEZ) worden aangeleverd, en op de adviezen van de verschillende faculteitsraden en de Dienstraad.

De meer ‘ervaren’ personeelsleden van de UR herinneren zich echter nog de tijden van weleer toen het allemaal nog ‘wat minder voorspoedig’ verliep, de informatie minder overzichtelijk was en het proces minder open en transparant. Gedurende vele jaren hebben de UR -in het bijzonder gedreven door de personeelsfractie PUR- en de DR hard gewerkt om tot een steeds beter proces te komen.

Dit heeft geleid tot vele discussies met verschillende Colleges van Bestuur waarbij behoorlijk beladen discussies, schorsingen en geschillen niet zijn geschuwd. Sinds enkele jaren is de situatie echter verbeterd en kunnen we gerust stellen dat er nu sprake is van een open en transparant proces waarbij de UR overzichtelijke informatie van het College van Bestuur en DFEZ ontvangt en waarbij beiden niet alleen openstaan voor vragen, maar de UR ook voorzien van uitvoerige antwoorden en desgewenst van persoonlijke toelichtingen.

Kan het nog beter? Uiteraard, maar daar zullen we de komende jaren in gezamenlijkheid verder aan blijven werken. Uiteindelijk moet het uit de lengte of de breedte komen en dat zullen we in ons aller belang gezamenlijk moeten regelen.

Deel dit artikel