Boudewijn van Dongen | lid PUR
door

UR | Van studiecampus naar woonwijk

12/04/2017

De TU/e-campus ondergaat de laatste tijd een ware transformatie. In de jaren '90 was het een echte studiecampus. Je kwam met de fiets of auto naar de universiteit en vertrok na gedane arbeid of studie weer richting huis of de Bunker. Tegenwoordig heeft de campus meer weg van een echte stad.

Een stad compleet met Vogelaarwijk (een onbewoonbaar verklaard, maar onverklaarbaar bewoond Paviljoen), een stadstuin (waar vroeger Paviljoen Q stond), vossen op het terrein (’s nachts waar te nemen op beveiligingscamera’s), een fietsenmaker (alleen overdag), en soms zelfs een pop-up camping.

Tevens steken grootstedelijke parkeerproblemen de kop op en niet alleen maar tijdens omvangrijke sportactiviteiten, Glow of de kermis. En tot slot zagen twee nieuwe woontorens recentelijk het licht, wat onze campus definitief tot een woonwijk heeft omgevormd.

Woningen vragen op een campus om andere facilitaire voorzieningen. Bewoners moeten bijvoorbeeld hun afval kwijt. En terwijl kantoren voorzien zijn van ‘tulpen’ om afval in zes categorieën te scheiden en in te leveren, moeten de woontorenbewoner het doen met ondergrondse afvalcontainers. Het blijkt echter dat die niet door alle bewoners begrepen worden en meer dan eens wordt naast de containers meer afval aangetroffen dan er in. Dit leek nooit een probleem te zijn toen er nog containerwoningen stonden.

Niet alleen qua infrastructuur lijkt onze campus steeds meer op een stad. Ook illegale immigratie en overlast door alcoholisten deden hun intrede. Het MetaForum gaat tegenwoordig enkele weken per jaar dicht voor buitenstaanders omdat we de toestroom van ongedocumenteerden (lees: ‘gasten zonder campuskaart’) niet meer aankunnen. Op de bankjes voor de supermarkt zien we om elf uur ’s morgens al vaste klanten aan het bier. Bij de meeste supers is dit fenomeen al vanaf acht uur te aanschouwen, maar ja, het blijven studenten...

De U-raad houdt, door middel van de Science Park Commissie, de vinger aan de pols bij al deze veranderingen. De commissie bespreekt problemen met de juiste diensten en denkt mee over oplossingen. Zo is recentelijk gesproken over oplossingen voor het tekort aan onderwijs- en tentamenruimtes. Ook mobiliteit is een belangrijk onderwerp: hoe zorgen wij dat de campus goed bereikbaar is voor iedereen, dat automobilisten een parkeerplaats kunnen vinden, en dat er voor fietsers voldoende goede stallingen beschikbaar zijn? Daarnaast laat de commissie zich goed informeren over de verschillende bouwprojecten op de campus.

Natuurlijk zijn er voor de problemen op de campus vele oplossingen te bedenken. Echter, steeds moet worden meegewogen of deze ook financieel haalbaar zijn. Naast het stellen van kritische vragen, controleert de commissie dan ook jaarlijks de begroting van de TU/e en aan de hand van de 'huisvestingsratio' wordt bekeken of de geraamde investeringen in huisvesting verantwoord zijn. De campus verandert continu en deze commissie zorgt ervoor dat die veranderingen uitpakken in het voordeel van student en medewerker.

Medewerkers die in de toekomst ook willen meedenken over deze problematiek en over de oplossingen, nodigen we uit contact op te nemen met de leden van de personeelsfractie. Stel je verkiesbaar, dan kun je wellicht per 1 januari 2018 zelf aan de slag.

Deel dit artikel