Boudewijn van Dongen.
door

UR | Rekken en erbij blijven

17/02/2017

Terwijl vrijwel iedereen van goede wil is, lukt het ons vaak niet meer om eerst te denken en dan te doen. Werkdrukte wordt op de hele universiteit opgevangen door werk naar anderen door te schuiven. Zomaar een beschrijving van de eerste twee werkdagen een week geleden.

Maandag 6 februari

Vooroverleg U-raad en vanwege de overvolle agenda moeten we heel wat voorbereiden. Al snel komt het gesprek op kwaliteit en werkdruk. De studenten geven diverse malen aan dat kleinschaligheid, keuzevrijheid en de meester-gezel interactie onder druk staan. Op punten ook kritiek op de kwaliteit van de aangeboden stukken. Hier en daar is duidelijk sprake van haastwerk. Bij de beleidsstaf is de rek er blijkbaar ook uit.

Dinsdag 7 februari

Ik begin de werkdag kwart over zeven met een mailwisseling tussen twee collega’s. Een is ziek en er moet rap een vervanger geregeld worden voor een afstudeerzitting die middag. Omdat geen van mijn collega’s een lege agenda heeft, besluit ik het verslag zelf te lezen en van commentaar te voorzien, en dit tezamen met een aanbeveling voor een cijfer op te sturen naar de eerste begeleider. De verdediging kan doorgaan, maar met een commissielid minder.

Om kwart voor elf begint mijn eerste college van dit kwartiel. In zaal 8 in MetaForum kunnen van de zestig studenten alleen de vijf die op de eerste rij zitten, het scherm zien. Voor de rest is dat onmogelijk. Het probleem bestaat al sinds de ingebruikname van het gebouw, maar een oplossing is er nog steeds niet. Tijdens de pauze zijn er problemen met Canvas. Vooral de studenten die in het derde kwartiel aan de master beginnen, kunnen zich niet inschrijven. Met hulp van een studieadviseur lukt het me om dat alsnog voor ze te regelen.

Na het college kabbelt de dag voort met afspraken met honors-studenten, promovendi en postdocs. Om half vier zie ik een mail van mijn groepshoofd. Of ik over de afgelopen zes jaar kan aangeven welke prijzen ik heb gehaald, welke beurzen, welke lidmaatschappen en welke maatschappelijke groepen mijn onderzoeks-output hebben gebruikt. Het College van Bestuur wil deze informatie graag voor vrijdag van het faculteitsbestuur ontvangen.

Om acht over vier komt een melding vanuit Pure. Voor de vijfde keer heeft Pure dezelfde publicaties gevonden. Of ik even wil bevestigen dat deze publicaties inderdaad al voorkomen in de lijst. De ict-systemen worden ook steeds slimmer!

De laatste mail lees ik die dag zo rond kwart voor negen. De examencommissie van onze faculteit wil de docent verantwoordelijk maken voor het inleveren van het afstudeerverslag van een afstudeerder. Diepe zucht.

Terwijl vrijwel iedereen van goede wil is, lukt het ons vaak niet meer om eerst te denken en dan te doen. Werkdrukte wordt op de hele universiteit opgevangen door werk naar anderen door te schuiven. Incidenten leiden tot enorme procedureveranderingen, die allemaal langs allerlei commissies moeten. En dat terwijl de rek er toch echt al enige tijd uit is.

Als kers op de taart lees ik dat vijftienhonderd vierkante meter laboratorium-/werk-/onderwijsruimte wordt ingeleverd voor de nieuwe Innovation Space, waar straks alleen geselecteerde studenten gebruik van mogen maken. Een soort tweede honors academy, maar dan net anders. Gelukkig is de rek in vierkante meters er nog lang niet uit.

Deel dit artikel