Lucas van Cappellen.
door

UR | Waar zijn de 200 miljoen?

14/11/2016

Wist je dat de hogescholen en universiteiten hebben beloofd tot 2018 jaarlijks tweehonderd miljoen euro te investeren in de kwaliteit van het onderwijs? Er bestaat echter grote onduidelijkheid over de vraag of dit ook echt gebeurt. En vooral: leiden deze investeringen tot een daadwerkelijke verbetering van de kwaliteit van het onderwijs?

De komende maand wordt de universitaire begroting voor 2017 besproken in de universiteitsraad. De UR heeft, samen met raden door het hele land, aan het College van Bestuur gevraagd inzicht te geven in de voorfinanciering op de TU/e.

Bij de invoering van het leenstelsel hebben de universiteiten en hogescholen toegezegd om jaarlijks tweehonderd miljoen euro voor te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Het geld dat beschikbaar komt door de invoering van het leenstelsel, komt namelijk pas in 2018 beschikbaar, maar studenten beschikken niet meer over een basisbeurs. Het gevolg hiervan is dat bij dit kabinet de student en het onderwijs in het algemeen het kind van de rekening zijn. Om dit te compenseren, investeren wo- en hbo-instellingen dus extra geld uit hun eigen middelen. 

Over de invulling van deze tweehonderd miljoen bestaat echter grote onduidelijkheid. Uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Landelijk Overleg Fracties (LOF) is gebleken dat veel instellingen nauwelijks een duidelijk inzicht geven in de omvang en het gebruik van de voorinvesteringen.

Daarnaast is gebleken dat het geld dat wel wordt geïnvesteerd, niet altijd direct naar de kwaliteit van onderwijs gaat, maar naar zaken als fusies en nieuwbouw. Bovendien is komen vast te staan dat verschillende investeringen al gepland waren, maar nu worden gelabeld als voorfinanciering. Dit oneigenlijke gebruik van de regeling toetst de UR.

Tot nu toe is de TU/e een van de beste leerlingen van de klas met redelijk gedefinieerde investeringen. De grote vraag blijft echter in hoeverre de investeringen ook echt extra investeringen zijn in plaats van investeringen die van een nieuw label zijn voorzien.

Samen met andere studentenraden in Nederland vragen we studenten mee te denken over de investeringen en hun invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Geïnteresseerd om hier tijdens een pauze over mee te denken? Laat het ons weten.

Deel dit artikel