Rogier van der Klauw.
door

UR | Besturen in het Bachelor College-tijdperk

06/03/2014

In de afgelopen universiteitsraadsvergadering werd besloten over de ‘Regeling profileringsfonds 2014-2015’, waarin onder andere vastgelegd wordt hoe de bestuursbeurzen komend collegejaar verdeeld worden. Sinds oktober vorig jaar heeft Groep-één met STU overlegd hoe dit voor de student én de universiteit het beste ingestoken kon worden. Dit heeft geleid tot een goede en overwogen Regeling profileringsfonds, waarmee we erg blij zijn.

Een belangrijke voorwaarde voor een besturende student om een bestuursbeurs te krijgen, is de studievoortgangseis. Dit betekent dat je als Bachelor College-student minimaal vijftien studiepunten moet halen tijdens je bestuursjaar om een volledige bestuursbeurs te krijgen. Voor studenten van de generatie ‘oude stijl’ was dit al lastig te combineren met hun bestuursjaar, maar zij konden hun vakken nog in volle vrijheid plannen. In een vrij weekend of op een rustige avond kon de bestuurder zich op eigen kracht door de lesstof heen werken om tijdens de tentamenweek een goed resultaat neer te kunnen zetten. Ook kon de bestuurder zich nog tot twee weken vóór de tentamens inschrijven om zo flexibel te kunnen inschatten of er een tentamen meer of minder gedaan werd. Met de invoering van strengere aanmeldregels en de tussentoetsen van het Bachelor College zijn beide opties verleden tijd. Door de nieuwe aanmeldregels moet een student zich, al voor het kwartiel begint, aanmelden voor het vak en daarmee automatisch het tentamen. Ook kan de studentbestuurder niet meer in vrijheid zijn of haar eigen studie plannen. Door de verplichte tussentoetsen in het Bachelor College ben je als student gebonden aan een vooropgesteld leerpatroon. Het wordt met de invoering van het Bachelor College dus moeilijker om je bestuursbeurs te krijgen.Groep-één vindt dat studentbestuurders de vrijheid gegeven moet worden om zelf hun studie te plannen, dan kunnen de bestuurders van de komende jaren net zo goed voldoen aan de studievoortgangseis als de bestuurder van nu.

Deel dit artikel