Cooperatieve zelfassemblage van kleurstoffen | Animatiestudio ICMS.

Megasubsidie voor functionele moleculaire systemen

De TU/e-divisie Molecular Science & Technology heeft samen met verwante onderzoekers van de universiteiten van Groningen en Nijmegen een Zwaartekrachtsubsidie van 26,9 miljoen euro binnengehaald om een onderzoekscentrum te starten voor functionele moleculaire systemen.

Volgens hoofdaanvrager prof.dr. Bert Meijer gaan de drie universiteiten een gelijkwaardige rol spelen binnen het Research Centre for Functional Molecular Systems (FMS). Dat betekent dat ruwweg een derde van het subsidiebedrag ten goede komt aan de TU/e. Het centrum krijgt invulling in de vorm van vier onderzoeksprogramma’s waarin de ontwikkeling van functionele materialen, moleculaire motoren en getrapte katalyse centraal staat, met nadruk op niet-evenwichtsprocessen. Het opleiden van jonge onderzoekers wordt een belangrijk aspect van het FMS.

“Dit centrum komt voort uit een groep mensen die elkaar al lang kennen en dit onderzoeksgebied mede hebben vormgegeven in Nederland, en zelfs wereldwijd.”, zegt Meijer. “Deze toekenning onderstreept hoe belangrijk het is om over de grenzen van disciplines en faculteiten heen te kijken.”

De deelnemende divisie Molecular Science & Technology omvat de groepen van Meijer en zijn collega’s prof.dr.ir. René Janssen, prof.dr. Rint Sybesma en prof.dr.ir. Luc Brunsveld, en vertegenwoordigt een van de deelgebieden van het TU/e-instituut voor Complexe Moleculaire Systemen. Ook in Groningen en Nijmegen zal het FMS aansluiting vinden bij multidisciplinaire instituten ter plaatse.

Het programma Zwaartekracht van het ministerie van OCW is de opvolger van de ‘Dieptestrategie onderzoeksscholen’ waarvoor in 1998 de laatste toekenningen zijn gedaan. Zes teams van topwetenschappers hebben in totaal 167 miljoen toegekend gekregen voor een periode van tien jaar.Deel dit artikel