Groen licht voor renovatie Hoofdgebouw

De Raad van Toezicht is gisteren akkoord gegaan met het renovatieplan voor het Hoofdgebouw. De renovatie valt in drie deelprojecten uiteen: de uithuizing van alle gebruikers voor 2015, sloop en asbestsanering tot medio 2016, gevolgd door tweeëneenhalf jaar wederopbouw. Eind 2018 biedt het gebouw dan onderdak aan twee faculteiten, acht ondersteunende diensten en het College van Bestuur.

Door het onverkort uitvoeren van het renovatieplan zal de komende jaren de baseline van 14 procent -dat deel van het budget dat jaarlijks mag worden uitgegeven aan huisvestingslasten- worden overschreden. Maar zowel de Raad van Toezicht als het College van Bestuur vindt dat acceptabel, aldus collegelid Jo van Ham.

Volgens Van Ham is er ook niet echt een alternatief denkbaar voor het al deels in onbruik geraakte gebouw. "We kunnen er nu niet voor een aantal jaren een groot hek omheen zetten. Het is een van onze meest prominente gebouwen op de campus." Daarnaast vindt hij dat de faculteiten Industrial Design (ID) en Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS) recht hebben op een goede huisvesting. Van Ham: "Dit zijn twee grote faculteiten waarvoor langer uitstel ook niet acceptabel is. Ik vind zelfs de periode die ze er nu nog op moeten wachten al te lang."

De zestien bouwlagen tellende kolos is in de jaren zestig ontworpen door architect en stedenbouwkundige Samuel van Embden. Het heeft een vloeroppervlak van ruim 44.000 vierkante meter en het werd opgeleverd in 1963.

Op dit moment zijn in het gebouw nog de faculteit ID, de Dienst Algemene Zaken, de Centrale Meldpost, een deel van het Onderwijs en Studenten Service Centrum en het Bachelor College en de Graduate School gehuisvest. Daarnaast zitten er ook nog de Kunstuitleen, de University Club en enkele externe organisaties. Al die gebruikers moeten voor het eind van dit kalenderjaar het gebouw verlaten hebben.

"Dat betekent dat we het komend half jaar te maken krijgen met grote verhuisbewegingen", zegt Van Ham. "ID verhuist in zijn totaliteit naar het Laplacegebouw en ook diverse diensten gaan naar een andere plek. In Traverse zal iedereen wat moeten indikken en het CvB gaat zo lang naar de derde etage in MetaForum. We hebben nog overwogen om naar Kennispoort te gaan, maar willen toch graag centraal op de campus blijven."

In februari 2015 wordt dan gestart wordt met een grondige asbestsanering van het Hoofdgebouw. Met uitzondering van de onderbouw, die al in 1998 is aangepakt door Rijksbouwmeester Wytze Patijn, zijn in het uit 1963 daterende gebouw grote hoeveelheden asbest verwerkt. Hierdoor is het noodzakelijk de constructie tot op het betonskelet te strippen. Volgens Van Ham heeft de universiteit hier inmiddels al veel ervaring mee en zal er geen gevaar ontstaan voor de gezondheid van medewerkers en studenten.

De drie deelprojecten waaruit de renovatie bestaat, kennen ieder hun eigen procedure met een afzonderlijke aanbesteding en een eigen aannemer en uitvoerder. Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure al voor de total engineering. Hierbij gaat om het integrale ontwerp van het totale gebouw. Deze fase draait om de architectonische, constructieve en technische zaken. 

Na afronding van alle bouwperikelen gaat het gebouw onderdak bieden aan de faculteiten ID en IE&IS en de Eindhoven School of Education (ESoE). Daarnaast worden er acht diensten in ondergebracht: het Communicatie Expertise Centrum (CEC), Dienst Interne Zaken (DIZ), Dienst Algemene Zaken (DAZ), Dienst Financiële en Economische Zaken (DFEZ), Dienst Personeel en Organisatie (DPO), Dienst Huisvesting (DH), Dienst ICT, en het TU/e Innovation Lab. Ook het College van Bestuur keert er terug, met daarnaast nog de deans en de staf van het Bachelor College en de Graduate School en de University Club.


Deel dit artikel