Kwestie Celebeslaan vraagt om meer overleg

De onduidelijkheden rondom het parkeerterrein aan de Celebeslaan zijn nog niet opgelost. Volgens collegelid Jo van Ham zijn daar nog enkele gesprekken tussen ambtenaren van de gemeente en de TU/e voor nodig. Half maart wil Van Ham eruit zijn. Trefpunt Groen, dat de TU/e beticht van het illegaal kappen van bomen op het terrein, wordt nog deze week uitgenodigd voor overleg.

Na zijn gesprek op maandagochtend met wethouder Jannie Visscher kan collegelid Jo van Ham nog geen duidelijkheid scheppen over de vraag of de TU/e wel met gemeentelijke toestemming van start is gegaan met de aanleg van het parkeerterrein aan de Celebeslaan. Dit terrein is bedoeld voor medewerkers die eind maart toch de mogelijkheid willen hebben om gratis te kunnen parkeren.

Van Ham: “We hebben een goed gesprek gehad en beide partijen hebben de intentie er snel uit te komen. Maar daar zijn nog wel een of twee bijeenkomsten op ambtelijk niveau voor nodig. We willen er half maart uit zijn. Meer kan ik er nu niet over zeggen."

Volgens het Eindhovens Dagblad zou de aanleg van het nieuwe parkeerterrein zonder toestemming van de gemeente van start zijn gegaan. In oktober 2014 zou de aanvraag voor een noodzakelijke bestemmingsplanwijziging zijn geweigerd door het college van B&W. Maar later zou er een nieuw plan zijn aangeleverd, waarbij werd afgesproken dat ook het naastgelegen Lorentz Casimir Lyceum van de parkeerplaats gebruik kan maken. Daarmee zou het volgens de TU/e wel binnen het bestemmingsplan passen.

De milieukoepel Trefpunt Groen die de TU/e beticht van het illegaal kappen en beschadigen van bomen op het terrein, krijgt deze week nog een uitnodiging van de universiteit om over deze kwestie te komen praten. Van Ham verwacht dat men er ook met deze organisatie zal uitkomen.

Joop van Hout van Trefpunt Groen zegt de uitnodiging zeker te accepteren. "We waren uiterst verrast door de start van de aanleg en de bomenkap", zegt Van Hout, "zeker omdat we al enige tijd met Dienst Huisvesting in overleg waren over het terrein. Dit zijn we niet gewend van de TU/e, waarmee we in het verleden goede afspraken hebben gemaakt over de flora en fauna op het eigen terrein. Zoals enige jaren terug nog over het gebouw Catalyst, dat op advies van ons mooi opgaat in de natuur."

Volgens Van Hout kijken medewerkers van de milieukoepel op dit moment naar compensatiemogelijkheden voor de bomen die gekapt of beschadigd zijn aan de Celebeslaan. Extra bomen plaatsen op het terrein heeft volgens hem weinig zin. "Dat is door alle werkzaamheden die zijn uitgevoerd bijna onmogelijk, of het wordt een hele dure optie."

Deel dit artikel