Betaald parkeren met twee weken uitgesteld

De invoering van het betaald parkeren voor medewerkers gaat pas van start op woensdag 15 april. De onduidelijkheid rondom het parkeerterrein aan de Celebeslaan, waar de TU/e de mogelijkheid geschapen heeft om gratis de auto te kunnen stallen, is debet aan dit uitstel. Om toegang tot de campus te kunnen krijgen vanaf 7 april, moeten medewerkers zich echter wel voor die datum hebben aangemeld voor het nieuwe parkeersysteem.

De afgelopen maand lag de TU/e met de gemeente in de clinch over de vraag of de TU/e nu wel of niet een vergunning nodig had voor het parkeerterrein aan de Celebeslaan. De vergunning die de aanleg van het terrein mogelijk moest maken, was in eerste instantie afgewezen door de gemeente. Het College van Bestuur van de TU/e dacht echter deze klip omzeild te hebben door ook het naastgelegen Lorentz Casimir Lyceum de mogelijk te bieden gebruik te maken van het parkeerterrein. Daarmee zou het wél passen binnen het bestemmingsplan.

Maandagmiddag vertelde collegelid Jo van Ham in de universiteitsraadvergadering dat het Lorentz Casimir Lyceum zeer content was met dit aanbod. "Vooral bij activiteiten in de avonduren en bij open dagen heeft het lyceum een tekort aan parkeerruimte", aldus Van Ham. De TU/e verkeerde in de veronderstelling dat de werkzaamheden mochten starten en inmiddels is het terrein ook al grotendeels aangelegd.

De kwestie komt nu 31 maart weer aan de orde in de vergadering van de gemeentelijke commissie Ruimte en Vastgoed. Voor die datum is er volgens Van Ham dus nog geen duidelijkheid over de vergunning en mag er ook nog geen gebruik van gemaakt worden. "Om wel onze belofte na te komen dat er op het moment van de invoering van betaald parkeren ook een gratis alternatief beschikbaar is, hebben we besloten de invoering uit te stellen tot 15 april", aldus Van Ham.

Vandaag werden medewerkers er in een mail wel op geattendeerd dat het vanaf 7 april niet meer mogelijk is om met een oude parkeerpas het terrein op te komen. Voor 7 april moet iedereen zich hebben aangemeld bij het nieuwe parkeersysteem; alle parkeerpashouders krijgen hierover een dezer dagen een tweede mail. De week van 7 tot en 14 april wordt gezien als proefperiode voor het systeem.

Vanaf 7 april treedt het systeem in werking dat werkt met kentekenherkenning. Maar maandag bleek dat ook altijd nog gebruikgemaakt kan worden van de campuskaart om toegang te krijgen. Rianne van Eerd, voorzitter van personeelsfractie PUR, zei dat ze zelf hiernaar had geïnformeerd, omdat ze graag wilde weten hoe ze toegang kon krijgen met een tijdelijke huurauto, waarvan het kenteken niet bekend is.

Aansluitend vroeg Van Eerd aan Van Ham waarom destijds eigenlijk voor een kentekenregistratiesysteem is gekozen, als het blijkbaar ook met de campuskaart kan. "Hebben we daarmee eigenlijk niet een duur en mogelijk overbodig systeem aangeschaft?", wilde Van Eerd weten. Van Ham erkende dat het een prijzig systeem is, maar dat het vooral is aangeschaft om filevorming bij de slagbomen te voorkomen. Ook zou het volgens hem noodzakelijk zijn voor een goede administratieve afhandeling van de betalingen.

Overigens liet Van Ham ook nog weten dat in samenspraak met de milieukoepel Trefpunt Groen een compensatieregeling is overeengekomen, om tegemoet te komen aan de klacht van Trefpunt Groen dat op het nieuwe parkeerterrein bomen illegaal gekapt zouden zijn. Volgens Van Ham is het moeilijk om in die kwestie duidelijkheid te krijgen, maar zou Trefpunt Groen zeer content zijn met de regeling.

Deel dit artikel