Beschermde bomen op het parkeerterrein, die volgens Trefpunt Groen vanwege gestort puin toch zullen afsterven.

Milieukoepel beticht TU/e van illegale bomenkap

De TU/e gaat op korte termijn in gesprek met Trefpunt Groen Eindhoven, dat de universiteit onder meer beticht van illegale bomenkap op het beoogde nieuwe parkeerterrein aan de Celebeslaan. De milieukoepel is “verbijsterd dat de universiteit die zegt te streven naar duurzaamheid, zo lomp kan huishouden in haar eigen achtertuin”.

Het voormalige MMS-terrein aan de Celebeslaan, eigendom van de TU/e, wordt momenteel geschikt gemaakt als parkeerterrein. Dit als tegemoetkoming aan medewerkers die niet vanaf eind maart willen gaan betalen voor het parkeren op de campus.

Trefpunt Groen Eindhoven ziet de werkzaamheden naar eigen zeggen met lede ogen aan. De koepel noemt het verontrustend dat de universiteit “koketteert met duurzaamheid en achter de schermen rücksichtslos de bijl zet in kostbaar groen”.

Volgens voorzitter Joop van Hout zijn ter plaatse zonder kapvergunning minstens drie bomen gekapt. Bovendien, zo zegt hij: “De aannemer die het werk uitvoert, heeft de toplaag afgegraven en vervangen door puin, waarna een wals het puin heeft aangedrukt. Bomen kunnen daar niet tegen. De wortels hebben lucht nodig; die krijgen ze nu niet meer”. Het Trefpunt voorspelt dat binnen drie jaar nog eens zo’n twintig bomen op en rondom het terrein “het loodje zullen leggen”.

De organisatie heeft vrijdag bij de gemeente Eindhoven aangifte gedaan van “deze overtreding”. De koepel schat de compensatiewaarde van de bomen op ongeveer een ton. “Dit bedrag mag de universiteit optellen bij de drie ton die de aanleg van de parkeerplaatsen kost. Misschien dan toch maar het tarief van twee euro per dag verhogen?”, oppert Van Hout. Dit bedrag zou volgens hem in het gemeentelijk compensatiefonds moeten worden gestort, om van daaruit nieuwe aanplant elders te bekostigen.

Trefpunt Groen is daarnaast “verbijsterd” dat de universiteit “een terrein omploegt waar mogelijk bijzondere diersoorten zoals de steenmarter zitten”. Van een universiteit mag volgens Van Hout worden verwacht “dat ze eerst goed nadenkt en dan pas doet. Zijn de regels hier moedwillig aan de academische laars gelapt?”.

Volgens directeur Véronique Marks van Dienst Huisvesting van de TU/e is aan het begin van dit traject al met onder andere Trefpunt Groen over de plannen overlegd. De milieukoepel, waarbij zo’n negentig groepen zijn aangesloten, had bezwaar gemaakt tegen de kapvergunning die de TU/e had aangevraagd - en uiteindelijk ook niet kreeg. Daarop is een nieuw plan gemaakt, “waarmee we zo’n twintig parkeerplaatsen verliezen, maar waarmee we die bomen kunnen handhaven”, aldus Marks.

De directeur is verbaasd over de beschuldigende vinger waarmee Trefpunt Groen nu via verschillende media naar de TU/e wijst. “Onze mensen daar gaan heel professioneel te werk. Ik kan niet meer dan denken dat we het goed gedaan hebben; we hebben geen enkele ambitie om iets kapot te maken.”

Ze vervolgt: “Trefpunt Groen heeft misschien liever niet dat het er komt, maar we mogen dat parkeerterrein gewoon aanleggen. En dat doen we bij mijn weten netjes.” Marks had graag gezien dat de milieukoepel direct naar de TU/e had gebeld over de kwestie. Dat neemt niet weg dat de dienst volgens haar ter plaatse zal gaan kijken hoe het werk verloopt en daarna snel contact wil opnemen met Trefpunt Groen “om te kijken of we hun zorgen kunnen wegnemen”.  

Deel dit artikel