Visualisatie van het 'nieuwe' Hoofdgebouw | Zwartlicht

Renovatie Hoofdgebouw kan van start

De TU/e kan aan de slag met de renovatie van het Hoofdgebouw. Vandaag keurde de gemeente Eindhoven de sloopvergunning goed. Voor de renovatie is gekozen voor de ontwerpvisie van het ontwerpteam RSVP. Het plan moet de uitstraling behouden van het huidige ontwerp van architect Van Embden uit de jaren ’60. Het zestien bouwlagen tellend pand krijgt wel een nieuwe en eigentijdse inrichting, energiezuinige installaties en een zeer isolerende glazen vliesgevel.

In de ontwerpvisie wordt centraal in het gebouw een nieuwe, verbindende trap voorgesteld die vanuit de zogeheten rode loper (het geheel van verbindende routes via loopbruggen op de campus) onregelmatig zigzaggend loopt tot boven in het gebouw.

Door de TU/e wordt de haalbaarheid van een zogeheten foodcourt in het Hoofdgebouw onderzocht. Ook is het de ambitie van de TU/e om het vernieuwde Hoofdgebouw een rol als proeftuin te geven. Onder meer het Intelligent Lighting Institute (ILI) zou het pand willen gebruiken als living lab voor onderzoek.
 
De opzet van Team RSVP (bestaande uit Team V Architectuur, Van Rossum, Valstar Simonis en Peutz) is op verschillende criteria beoordeeld. Hun integrale ontwerpvisie kwam het beste tegemoet aan eisen als duurzaamheid, innovatie, huisvestingsconcept en financiële onderbouwing. De TU/e had in haar opdracht gevraagd om het oorspronkelijke beeld van de drie-eenheid Vertigo, Hoofdgebouw en Potentiaal te behouden.

In de nieuwe situatie gaat het totale vloeroppervlak van het Hoofdgebouw terug van 44.500 naar circa 42.000 vierkante meter. De uitgangspunten zijn onder meer optimaal hergebruik, maximaal gebruik van daglicht en het voorkomen van energieverspilling.
 
Jo van Ham, lid van het College van Bestuur en belast met de huisvesting, is buitengewoon opgetogen over de ontwerpvisie. “We hebben expliciet gevraagd om een gebouw dat een inspiratie is voor haar bewoners en gebruikers. Het moet mooi en robuust zijn en tegelijk techniek uitstralen. De inrichting moet mensen stimuleren om te ontmoeten en samen te werken. Dit zijn voor onze universiteit zeer belangrijke condities.”
 
Het Hoofdgebouw gaat vanaf half januari gesaneerd worden en het wordt voor een groot deel gesloopt  tot op het betonskelet. De uithuizing van alle gebruikers is al volop aan de gang. De hele wederopbouw start naar verwachting halverwege 2016. Tussen nu en medio 2016 zal het definitieve ontwerp tot stand komen.

Medio 2018 zal het Hoofdgebouw weer in gebruik zijn. Het gaat uiteindelijk onderdak bieden aan twee faculteiten (ID en IE&IS), acht ondersteunende diensten en het College van Bestuur.
 

Bron: Persdienst TU/e

Deel dit artikel