TU/e stopt met ondersteuning religieuze verenigingen. Foto | Ichthus.

TU/e stopt met ondersteuning religieuze verenigingen

Religieuze verenigingen krijgen geen huisvesting en financiële middelen meer van de universiteit. De TU/e wil op basis van haar ‘seculiere inslag’ alleen nog individuen ondersteunen in hun geloofsuitingen. Directe aanleiding om naar de facilitering te kijken is de verhuizing van verenigingen naar Potentiaal, waar onvoldoende ruimtes zijn voor alle verenigingen.

Collegelid Jo van Ham licht het besluit toe: “Onze campus is niet alleen een plek om te studeren, er is ook alle ruimte voor wonen, sporten, leven, cultuur en het verenigingsleven. En zo dient er binnen de TU/e-community ook ruimte te zijn voor bezinning en religieuze en levensbeschouwelijke vraagstukken. Dat hoort bij onze universiteit.”

Maar of de TU/e religieuze verenigingen ook moet faciliteren, is volgens Van Ham “een ander punt. We zijn een seculiere universiteit en vinden dat we geen verschil moeten maken tussen religies of levensbeschouwingen. Daarom stoppen we de ondersteuning van religieuze verenigingen in de vorm van huisvesting en financiële middelen”.

Van Ham stelt dat de TU/e ook weer niet wil uitdragen een openbare of neutrale universiteit te zijn. “We gaan geen geloofsuitingen verbieden en we gaan het individu wel ondersteunen met ruimtes. We hebben nu de Stilteruimte in Matrix en we willen daarnaast een levensbeschouwelijke ruimte creëren, waar bijvoorbeeld discussies kunnen plaatsvinden.” Die ruimte komt mogelijk in Potentiaal.

Ichthus, Emèt Qenee (C.S.F.R.) en VGSEI zullen geen ondersteuning meer krijgen. Ook de banden met de Studentenkerk worden verbroken. Het daaraan gekoppelde T!NT krijgt dan wel weer ondersteuning, omdat het zich niet richt op één specifieke religie.

Stomverbaasd

Voor het bestuur van Ichthus, met meer dan tachtig leden een grote christelijke studentenvereniging in Eindhoven, komt het besluit erg onverwacht. Secretaris Paula Uittenbogaard: “We zijn stomverbaasd. We hadden niet gedacht dat we om deze reden geen ondersteuning meer zouden krijgen. We hebben steeds te horen gekregen dat er gekeken zou worden naar hoe actief een vereniging is en of het binnen het academisch klimaat past. En nu is het vanwege onze geloofsachtergrond.”

De vereniging beraadt zich nog op de toekomst. Uittenbogaard: “Van de vereniging opheffen is geen sprake. Maar we zullen moeten kijken naar een andere locatie en willen wel met de TU/e in gesprek blijven.”

Een groot deel van de verenigingen die nu nog in de Bunker zitten, nemen begin 2017 hun intrek in Potentiaal, dat momenteel wordt gerenoveerd. Daar passen niet alle verenigingen in en verenigingen zullen sowieso ruimtes moeten gaan delen. Dit is een van de belangrijkste redenen dat de TU/e het verenigingsleven onder de loep neemt. Over de andere verenigingen wordt in juni meer duidelijkheid verwacht.

Deel dit artikel