Noortje Weenink.
door

UR | Met z’n allen…

20/06/2014

“Een buitenlandervaring is een belangrijk onderdeel van je persoonlijke ontwikkeling. Zelfs als je naar Leuven gaat, is het een heel andere wereld”, aldus rector Hans van Duijn in de 153ste UR-vergadering. Een buitenlandervaring is inderdaad belangrijk, zo vindt ook Groep-één. In het visiedocument over de TU/e Graduate School wordt geopperd om een internationale ervaring voor elke masterstudent te verplichten. Hoewel we het stimuleren van een buitenlandervaring toejuichen, vrezen we dat een verplichtstelling meer kosten dan baten zal opleveren.

Het verplicht stellen van een internationale ervaring levert voor zowel de student als voor de universiteit een spanningsveld op. Niet elke student heeft dezelfde behoeftes, dus niet elke student wil naar het buitenland. Voor sommigen is een stage in Nederland, bijvoorbeeld bij ASML, veel waardevoller dan een internationale ervaring. Met de voorgenomen maatregel bestaat de kans dat deze studenten uitwijken naar een universiteit waar een internationale ervaring niet verplicht is.

Voor de universiteit kan de praktische invulling een probleem vormen. Op het moment dat TU/e iets verplicht stelt, zal zij een zekere kwaliteit moeten waarborgen. Dit komt bij het universiteitspersoneel te liggen. Gezien de groeiende studentenaantallen en de reeds hoge werkdruk, zullen zij hier niet om staan te springen. Verder zijn er weinig buitenlandse universiteiten met dezelfde jaarindeling als de TU/e. Massale studievertraging door het volgen van 15 ECTS in het buitenland behoort dus tot de risico’s.

Met het leenstelsel in het vooruitzicht verslechtert de financiële situatie van de gemiddelde student. Wij verwachten dan ook dat studenten in groten getale zullen kiezen voor een goedkope buitenlandervaring, net over de grens. Ze zien ons al aankomen, daar in Leuven.

Deel dit artikel