Okke Schrijvers, een van de winnaars. Archieffoto | Bart van Overbeeke

Jong Talent Afstudeerprijzen naar TU/e’ers

Drie van de acht afstudeerprijzen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) gaan naar alumni van de TU/e. De drie ontvangen samen twaalfduizend euro voor afstudeeronderzoek op het gebied van wiskunde (ir. Jaron Sanders), natuurkunde (ir. Hugo van den Brand) en informatica (ir. Okke Schrijvers). De prijzen worden vrijdag 30 november bij de KHMW in Haarlem uitgereikt.

De ASML Afstudeerprijs voor wiskunde (tweeduizend euro) gaat naar Jaron Sanders, momenteel werkzaam bij de TU/e als promovendus sectie Stochastiek. Sanders studeerde cum laude af in zowel Technische Natuurkunde als de wiskundemaster Industrial and Applied Mathematics. Voor zijn afstuderen ontwierp Sanders rekenmodellen om de capaciteit in draadloze communicatienetwerken te verdelen onder gebruikers. Zijn algoritmen zijn echter ook toepasbaar op andere systemen met ingebouwde onzekerheden, zoals wachtrijen. De jury was onder de indruk van de manier waarop hij hiervoor methoden uit de wiskunde en natuurkunde op een creatieve manier met elkaar heeft weten te verbinden.

Ir. Okke Schrijvers ontvangt de M&I/Partners Informatie Scriptieprijs van vijfduizend euro voor zijn scriptie over Delaunay-triangulatie, een methode voor efficiëntere hoogtemetingen via een netwerk van driehoeken. Hij toonde aan dat bij de bestaande methoden onnodig werk wordt verricht. Dit betekent dat zijn methode aanzienlijke besparingen kan opleveren voor bedrijven die gebruik maken van triangulatie. Schrijvers oriënteert zich inmiddels op het Amerikaanse Stanford op een onderwerp voor zijn promotieonderzoek.

Ir. Hugo van den Brand, tenslotte, krijgt een van de drie Shell Afstudeerprijzen voor natuurkunde van vijfduizend euro. Hij werkte bij FOM-instituut DIFFER aan computersimulaties van kernfusie. Van den Brand richtte zich daarbij op het vroeg opsporen van verstoringen om deze snel de kop in te kunnen drukken. Hij doet momenteel als promovendus experimenteel werk aan ditzelfde onderwerp.

Deel dit artikel