Hoogleraar Bert Blocken met een model van een wielrenner dat gebruikt wordt bij onderzoek in de windtunnel. Foto | Bart van Overbeeke

Bouwkunde krijgt eigen windtunnelfaciliteit

Op de plek waar voorheen De Hal stond, het gebouw waar voor enige jaren de universiteitsbibliotheek in was ondergebracht, komen op afzienbare termijn parkeerplaatsen én een windtunnelhal. Het College van Bestuur stelde onlangs de middelen beschikbaar zodat voor de faculteit Bouwkunde een hal gebouwd kan worden voor het uitvoeren van wind-engineering onderzoek.

De vijf meter hoge hal die voor de windtunnel wordt gebouwd op het braakliggend stuk grond waar voorheen De Hal stond, neemt twintig procent van het totaal beschikbare oppervlak in beslag. De rest gaat Dienst Huisvesting al snel gebruiken voor het aanleggen van circa zeventig parkeerplaatsen en een ventweg langs de Dorgelolaan.

Hoogleraar Bert Blocken, die de windtunnel gaat inzetten voor zijn onderzoek, zegt dat de bouw ervan een uitvloeisel is van de beleidsnota 'Strategie 2020', die het faculteitsbestuur van Bouwkunde vorig jaar opstelde in opdracht van het CvB. In dit plan worden ook initiatieven aangedragen die ervoor moeten zorgen dat de faculteit meer inkomsten gaat halen uit de tweede- en derde geldstroom.

Blocken: "Het CvB heeft besloten tot de bouw van de windtunnel. Er ligt een sluitend businessplan aan ten grondslag, dat mede is uitgewerkt door het Innovation Lab en Dienst Financiën en Economische zaken (DFEZ). DFEZ heeft er inmiddels een positief advies op afgegeven. De financiële inkomsten en eventuele verliezen komen volledig voor rekening van de faculteit Bouwkunde. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat ook derden metingen gaan laten doen of zelf doen en dat die daar een marktconforme prijs voor betalen."

Blocken verwacht zelf in de windtunnel onderzoek te gaan uitvoeren dat ook commercieel interessant is voor de faculteit, zoals naar de juiste positionering van windturbines of voor wielerploegen die precies willen weten welk effect wind heeft op hun sportieve prestaties. Volgens Blocken is het voorontwerp voor de windtunnel al in een vergevorderd stadium en hij hoopt dat de hal volgend jaar oktober kan worden opgeleverd. De faculteit zelf bekostigt de inrichting van de hal met meetapparatuur en trekt daar zo'n 750.000 euro voor uit.

Aan Het Kranenveld komt mogelijk later nog meer parkeerruimte. Het dak van de windtunnelhal kan eventueel omgebouwd worden tot een parkeerdek. Mochten de meetopstellingen voor windonderzoek ooit niet meer nodig zijn, dan is het zelfs mogelijk binnenin nog twee parkeerlagen te maken.

Kostendeskundige bij Dienst Huisvesting Bert Verheijen, tevens lid van de mobiliteitscommissie, stelt dat de financiering van de parkeergarage nog niet rond is. “Qua fundering en de constructie van het gebouw wordt wel rekening gehouden met een eventuele ombouw tot parkeergarage.”

Dienst Huisvesting verwacht dit jaar nog te starten met de parkeervoorzieningen op het maaiveld en de ventweg langs de Dorgelolaan. Daarmee worden Vertigo, Matrix, Helix en de Zwarte Doos bereikbaar zonder dat het autovrije deel van de Groene Loper –tussen Auditorium en Vertigo- gepasseerd hoeft te worden. Daar mogen dan alleen nog ambulances en brandweerwagens door en mindervalide bestuurders.

Deel dit artikel