Jannelies Smit.
door

UR | Persoonlijk contact is belangrijker dan statistiek

23/01/2014

Volgens Cursor 8 van 12 december 2013 denkt 27,3% van de respondenten bij de vraag ‘Is medezeggenschap een wassen neus of stelt het echt iets voor?’ dat veel zaken in achterkamertjes worden geregeld. Toch denkt 38,4% dat medezeggenschap wel serieus wordt genomen.

Wat zeggen die percentages nu en kan een pas gekozen UR-lid hier iets mee? Het aantal respondenten bedroeg 128, een fractie van het aantal medewerkers en studenten. De 27,3% die weinig vertrouwen in medezeggenschap zegt te hebben correspondeert in dit geval dus met slechts 35 personen. Er zijn dus in elk geval 35 mensen die er nog van moeten worden overtuigd dat medezeggenschap wel degelijk zin heeft, en wellicht nog meer. Er ligt dus voor de raadsleden, naast het werk dat verricht wordt, nog een schone extra taak: beter zichtbaar maken wat de raad doet.

Dat niet alleen; als er slechts 128 mensen zijn die reageren, ligt dat dan aan de zichtbaarheid van het werk van de UR of aan het feit dat men zich hier niet bij betrokken voelt? Als pas gekozen lid van de PUR (Personeelsfractie UR), ben ik van plan dat de komende tijd uit te gaan zoeken. Natuurlijk doe ik dat niet  op eigen houtje. De leden van de UR vormen een team, dus zal ik te rade gaan bij degenen die al langer meedraaien. En natuurlijk bij jullie, onze achterban.

Dus beste 127 collega’s: dank voor het invullen van de enquête; positief of minder positief, jullie hebben al een bijdrage geleverd door te laten weten hoe je over medezeggenschap denkt. Ik was de 128ste en ik denk dat medezeggenschap wél serieus wordt genomen.

Cijfers zijn leuk maar ik zie liever die 127 collega’s voor me; ik hoop jullie allemaal in de loop der tijd te ontmoeten.

Deel dit artikel