MomenTUm: goed initiatief, maar zorgen om de logistiek

‘Een goed initiatief, waarbij de studenten centraal staan’. Zo kijken de meeste betrokkenen die we spreken aan tegen MomenTUm, de feestdag waarop de TU/e meerdere academische plechtigheden bundelt. De beren op de weg worden vooral op logistiek gebied gezien. Hoe krijg je iedereen bij elkaar, hoe combineer je het als faculteit met je eigen uitreiking en hoe zorg je ervoor dat het een academische plechtigheid blijft? De viering, die eerst op 7 september stond gepland, is nu verplaatst naar 21 september.

De dies natalis, de opening en sluiting van het academisch jaar én de uitreiking van de academische jaarprijzen aan de TU/e worden voortaan op één dag gehouden, meldden we onlangs al op de Cursorsite. Ook worden die dag, die tot MomentTUm is gedoopt, de bachelordiploma’s gezamenlijk uitgereikt. Dat heeft het College van Bestuur onlangs besloten. Dit collegejaar wordt de geboortedag van de universiteit al niet meer in april gevierd. Het nieuwe evenement stond eerst gepland op vrijdag 7 september, maar is nu toch verschoven naar vrijdag 21 september. “Daarmee komen we tegemoet aan de terechte behoefte van de faculteiten om de nominaal studerenden mee te nemen in de diploma-uitreiking”, laat CEC-directeur Hanneke Koppers weten. Hoewel er ook commentaar is op de keus voor de vrijdag, blijft die dag toch overeind. “We willen ‘s avonds het studentenfeest laten plaatsvinden en de dag erna zijn er geen colleges”, licht Koppers toe. Na de viering van 2018 -een pilotjaar- wordt bekeken of deze datum wordt aangehouden.

 

Hoe krijgen we iedereen erbij?

De Federatie Studieverenigingen Eindhoven organiseert al sinds jaar en dag de Opening van het Academisch Jaar (OAJ). Dit jaar mogen de bestuursleden meewerken aan de pilotversie van MomenTUm. FSE-president Tom van Teeffelen: “We vinden het een goed idee dat het nu een supergroot feest wordt, maar we vinden het wel belangrijk dat faculteiten hun programma kunnen aanhouden. Daar wordt ook rekening mee gehouden, maar daar moet wel voldoende tijd voor komen. We moeten vooral kijken hoe we er iedereen bij krijgen op die dag. Eerstejaars bachelorstudenten gaan vaak al op vrijdagmiddag naar huis, hoe zorgen we ervoor dat ze blijven? Eerdere jaren begonnen we voor half maart met de organisatie, en dat zit er nu niet in omdat het programma nog niet volledig bekend is. Maar ik verwacht dat het wel gaat lukken en dat we iets moois kunnen neerzetten.”

Sem James, voorzitter van studievereniging Simon Stevin (Werktuigbouwkunde), ziet om zich heen dat er ‘redelijk wat scepsis heerst over het idee om alle festiviteiten te bundelen'. “Zo’n initiatief moet niet te snel afgekapt worden, het is dadelijk duidelijk wat er gevierd wordt en dat is best goed. Dat neemt niet weg dat wij het ook een must vinden om het faculteitsgedeelte te behouden.”

Via onder meer Facebook en onder het eerdere Cursorartikel gaven verschillende TU/e’ers hun mening over dit onderwerp. Zo refereren studenten op het voorstel dat alle afgestudeerden een toga en baret dragen aan ‘Amerikaanse toestanden’. Ook vraagt een student zich af hoe de wens om de stad meer te betrekken, kan worden uitgevoerd als het evenement op de campus wordt gehouden. Een medewerker reageert dat ze weinig aandacht voor medewerkers ziet tijdens MomenTUm.

Intieme uitreiking behouden

De opleidingsdirecteuren zien een eigen uitreiking op hun faculteit ook graag terug in het nog op te stellen programma. Dat is ze ook toegezegd, maar het is nog niet duidelijk hoe dat wordt ingepast. Eric van der Geer-Rutten-Rijswijk, opleidingsdirecteur bij IE&IS, laat weten dat hij ‘de voordelen van één grote feestdag wel in ziet’. “We mogen best groots uitdragen dat we er trots op zijn om aan de TU/e te studeren en werken. Zo’n evenement kan extra sfeer creëren en iedereen die ook maar zijdelings is betrokken enthousiast maken. Ik maak me nog wel zorgen om de logistiek. Het is belangrijk dat naast dit grootschalige feestelijke gebeuren de intieme uitreiking op de faculteit overeind blijft. We moeten onder meer kijken hoe we de studenten en genodigden in één ruimte krijgen voor die viering. Ik ben opgelucht dat de datum is verschoven. Je kunt niet verwachten dat de onderwijsadministratie alles op 7 september op orde heeft voor de studenten die in de zomer hun Bachelor eindproject doen. Het blijft aanpoten om het voor 21 september voor elkaar te krijgen, maar dat is haalbaar.” Meedoen aan de pilotversie eind dit jaar is facultatief, maar IE&IS doet in principe mee -al is het met minder afgestudeerden. “We hadden al een uitreiking voor maart gepland staan, die gaan we nu niet meer afzeggen. Die studenten zijn er dus in september niet bij.”

 

 

Meer dan dertig jaar pedel

Cees Heijmans is al meer dan dertig jaar pedel aan de TU/e, en gaat al net zo lang voorop in het cortège in april tijdens de viering van de dies, de geboortedag van de TU/e. Ook is hij actief tijdens de OAJ. Een van de bijzondere dies-edities voor hem was die in 2006, toen koningin Beatrix een bezoek bracht aan de TU/e, memoreert hij. En nu voor het eerst in al die jaren is er geen diesviering in april. Het is wel het streven om het cortège aan te houden en om de eredoctoraten uit te reiken tijdens MomenTUm. “Het zal wel even wennen zijn, maar ik hoop dat het vooral voor studenten een grote feestdag wordt. Bij de diesviering maakten ze de laatste jaren wel een erehaag, maar buiten de leden van studieverenigingen kwamen er weinig andere studenten. Ik vind het plechtige karakter belangrijk en ik hoop dat dat blijft. Het is de taak van de pedel om de academische plechtigheden te leiden en dat blijf ik graag doen. Ik kan me voorstellen dat het allemaal wat korter wordt. Ik wacht af hoe het programma er uit gaat zien.”

 

Artist's impression hoofdfoto | Artishock-events &marketing

Deel dit artikel via je socials