Bor de Kock. Foto | Tom Kölker
door

UR | Wat doen wij echt?

08/01/2015

Het meest gehoord tijdens de verkiezingen? “We zien jullie de rest van het jaar niet.” Toegegeven, het is misschien waar: de universiteitsraad doet haar werk dan wel veelal openbaar in vergaderingen waar iedereen bij mag zijn, maar de publieke tribune blijft het overgrote deel van de keren angstvallig leeg, op die twee of drie enthousiastelingen na die vaak ooit zelf aan de fractietafels zaten of er nog hopen te belanden.

Het is ook niet vreemd: de UR is een orgaan waarvan de meeste medewerkers, laat staan studenten, überhaupt niet eens weten wat het doet en wat de rechten en de plichten zijn. Dat belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld OER’en en begrotingen afhangen van het zegje van jouw vertegenwoordiging, en dat daar af en toe behoorlijk wat politiek spel aan te pas komt.

Hoewel landelijk gezien de opkomst best hoog is, stemt tijdens de verkiezingen de helft van de studenten niet voor de UR. Ze zien het verschil tussen de partijen niet, en hebben geen idee wie er bij de gezichten horen. Uiteindelijk stemt een groot deel op iemand die ze toch al kennen, en zijn de mensen met een hoog aantal stemmen degenen die al bekendheid hebben verworven via een bestuursjaar of een andere actie. Sterker nog: of degenen op de verkiezingslijst wel of niet van het vrouwelijk geslacht zijn, kan ze al een behoorlijke voorsprong op de andere kandidaten geven. Zoekt de mannelijke bètastudent de inhoud wellicht op een andere plek?

Het kan in elk geval anders, maar dat zal van beide kanten moeten komen. Laat het voor de nieuwe raad een streven voor 2015 zijn: op zoek naar manieren om het publiek erbij te betrekken en laten weten wat er in de raad wordt uitgevoerd. Maar laten we ook nogmaals alle TU/e’ers oproepen: kom gewoon een keer kijken wat we nou écht doen.

Deel dit artikel